Sistem unitar de salarizare

Reforma sistemului de salarizare în sectorul bugetar constituie o prioritate a Guvernului. Necesitatea reformării sistemului de salarizare a rezultat din caracterul depășit și necorespunderea acestuia unui sistem modern de salarizare și inechitate a retribuirii muncii, în care scop a fost inițiată elaborarea proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.  Asigurarea unui sistem de salarizare a personalului din sectorul bugetar transparent, echitabil, atractiv, nediscriminatoriu, simplu de gestionat, capabil să reflecte și să remunereze performanța, în cadrul căruia salariul de bază reprezintă principalul element al remunerației personalului este obiectivul de bază al reformei sistemului de salarizare în sectorul bugetar.În conformitate cu Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, noul sistem de salarizare se implementează începînd cu 01 decembrie 2018.