Simplificarea procedurilor vamale – subiect de discuție cu reprezentanții mediului de afaceri

Marți, 28/02/2023 - 19:38 |

28 februarie, Chișinău - Ministra Finanțelor Veronica Sirețeanu, împreună cu Vicepremierul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba și conducerea Serviciului Vamal s-au întrunit astăzi cu reprezentanții mediului de afaceri, în cadrul unei sesiuni de informare, pe mai multe subiecte de actualitate ce vizează modificarea cadrului normativ în scopul simplificării procedurilor vamale. Evenimentul a fost desfășurată pe platforma Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru, care exercită și funcțiile Comitetului Național pentru Facilitarea Comerțului. La sesiune a participat și Înaltul consilier al UE, Rosario de Blasio. 

Agenda a inclus subiecte privitor la domeniul de simplificare a înregistrării obligatorii a agenților economici, precum excluderea înregistrării obligatorii a agenților economici la Serviciul Vamal, actele necesare pentru procedura de vămuire a mărfurilor, declararea electronică pentru Zonele Economice Libere și Portul International Liber Giurgiulești, precum și prevederile noului Cod vamal 95/2021 și Regulamentul de punere în aplicare a acestuia.

Agenții economici au fost familiarizați cu nouă procedură introdusă de Serviciul Vamal, privind înregistrarea automatizată a agenților economici, acțiune menită să faciliteze procedurile vamă-bussines prin valorificarea tehnologiilor informaţionale şi promovarea unui mediu fără hîrtie în vamă, recunoscut la nivel european, precum şi la nivel internaţional de către Organizaţia Mondială a Vămilor, conform Standardelor-Cadru privind Securitatea şi Facilitarea Comerţului Mondial (SAFE), la care Republica Molova este parte. 

”Transparentizarea, debirocratizarea și digitalizarea proceselor reprezintă o prioritate a Guvernului, orientată spre beneficiul comun, atât pentru mediul de afaceri, pentru a activa în condiții mai bune și cu proceduri simplificate, dar și pentru autorități, în procesul de aplicare uniformă a cadrului legal și colectarea eficientă a taxelor în bugetul de stat”, a susținut ministra Finanțelor Veronica Sirețeanu.

Vicepremierul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba a menționat despre importanța digitalizării și modernizării procedurilor vamale în contextul dezvoltării în Republica Moldova a unei economii incluzive, durabile și digitale. Domnul Alaiba a conchis că: ”Armonizarea procedurilor vamale cu cele ale UE va oferi o multitudine de beneficii mediului de afaceri, iar uniformizarea cadrului normativ va crește atractivitatea investitionala a Republicii Moldova și prin asemenea pași vom demonopoliza exporturile și vom oferi tot mai multor companii posibilitatea să beneficieze de oportunitatile DCFTA”.

Directorul Serviciului Vamal, Igor Talmazan a punctat beneficiul înregistrării automatizate a agenților economici, care, în rezultat, va oferi multiple beneficii atât pentru business, implicit exportatori, importatori, brokeri vamali şi transportatori, cât şi pentru eficientizarea administrării vamale.

În aceeași ordine de idei, dl Talmazan a menționat, că pentru facilitarea comerțului legitim şi lupta împotriva fraudei, sunt necesare proceduri şi procese vamale simple, rapide şi uniformizate, iar pornind de la această premisă, Serviciul Vamal promovează şi susține crearea unui mediu simplu şi comod pentru vamă şi comerț, prin utilizarea instrumentelor şi a tehnologiilor moderne de control vamal, contribuind astfel la asigurarea unei baze pentru proceduri de vămuire eficace.

Urmare a aprobării noilor prevederi, agenții economici vor economisi timp și bani, vor obține independenţă faţă de competenţa teritorială vamală, vor elimina contactul cu funcționarul vamal, vor folosi acte permisive în format electronic, ș.a.

Sesiunea a întrunit peste 50 de reprezentanți ai asociațiilor de business și investitori, parteneri de dezvoltare, iar în spiritul intensificării cooperării pe subiecte de interes comun, participanții au agreat continuarea consultărilor pe platforma de dialog comun, care să contribuie la simplificarea procedurilor vamale, facilitarea comerțului internațional și ajustarea legislației vamale la prevederile acquis-ului comunitar.