Rezultatele auditului Curții de Conturi privind executarea bugetului de stat și managementul datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2020 au fost prezentate în cadrul unei ședințe

Mar, 29/06/2021 - 16:58 |

Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executara bugetului de stat și raportul auditului conformității asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2020 au fost examinate în cadrul ședinței Curții de Conturi a Republicii Moldova din 28 iunie curent. La ședință a participat conducerea Ministerului Finanțelor.

În partea ce se referă la Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2020, auditul financiar exercitat a avut drept scop obținerea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că documentul întocmit de Ministerul Finanțelor și prezentat Guvernului spre aprobare, este elaborat conform prevederilor legale.

Astfel, potrivit auditului, Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2020, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă la executarea de casă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

Auditul privind managementul datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2020 a avut drept scop oferirea asigurării rezonabile asupra conformității acestuia precum și faptul că raportarea este conformă ca parte a Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2020.

În acest sens, misiunea de audit a relevat că, Ministerul Finanțelor pe parcursul anului 2020, a asigurat administrarea și gestionarea datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în conformitate cu cadrul legal aferent.

Conducerea Ministerului Finanțelor a mulțumit echipei de audit pentru evaluarea realizată și a apreciat pozitiv conclucrarea cu echipa de audit pe parcursul misiunii, realizată conform procedurilor legale și cu maximă corectitudine.

Ministerul Finanțelor va ține cont de recomandările înaintate de echipa de audit și va aproba planuri de măsuri în vederea implementării acestora.