Republica Austriacă este interesată în dezvoltarea relațiilor bilaterale cu Republica Moldova

Mar, 08/10/2019 - 08:51 |

Ministerul Finanțelor, prin prisma rolului de autoritate națională de coordonare și management al asistenței externe, precum și rolului de punct unic de control cu partenerii externi de dezvoltare, a găzduit, Vineri, 4 Octombrie 2019, Work-shop-ul Consultativ privind procesul de elaborare a Strategiei de cooperare a Austriei cu Republica Moldova pentru anii 2021-2025.

Scopul evenimentului a fost de a oferi o platformă de schimb de informații cu autoritățile publice centrale privind lecțiile învățate în cadrul cooperării bilaterale, precum și implementarea celor mai bune practice și sinergii pentru cooperarea viitoare.

În cadrul deschiderii oficiale a evenimentului, doamna Ambasador Stella Avallone, șef al Departamentului pentru Europa de Est, de Sud-Est și Caucazul de Sud, Ministerul Federal pentru Europa, Integrare și Externe, a mulțumit Ministerului Finanțelor pentru găzduirea acestui eveniment, dar și partenerilor de colaborare care au dat curs invitației.

Dumitru Udrea, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, a subliniat importanța acestor reuniuni și a schimbului reciproc de opinii privind prioritățile bilaterale pentru dezvoltarea eficientă și de perspectivă a proiectelor de asistență externă.

În cadrul evenimentului, domnul Alexander Karner, șef al Biroului de coordonare a cooperării tehnice ADA, a prezentat elementele cheie de cooperare ale Strategiei de cooperare a Austriei cu Republica Moldova pentru anii 2016-2020.

La rândul lor, ministerele de ramură au prezentat prioritățile de sector, conturând astfel necesitățile investiționale în domeniile de interes reciproc.

Pe parcursul dialogului, Dumitru Udrea, secretar de stat al Ministerului Finanțelor a informat publicul prezent, referitor la noile măsuri de eficientizare a mecanismului de coordonare și management al asistenței externe. Suplimentar, și-a exprimat dorința de consolidare a asistenței pentru dezvoltare, prin prisma identificării sinergiilor între programul de cooperare austriac și a altor parteneri de dezvoltare, întru eliminarea fragmentării asistenței pentru dezvoltare.

La final, doamna Ambasador Stella Avallone, a mulțumit celor prezenți pentru dialogul constructiv și eficient, și a accentuat deschiderea Guvernului Austriei, față de propunerile/opiniile autorităților publice centrale vizavi de obiectivele și prioritățile strategice ce vor fi formulate în viitoarea Strategie de cooperare, menită să asigure dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova și bunăstarea cetățenilor acestei țări.

La eveniment au participat reprezentanți ai partenerilor externi de dezvoltare, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Justiției, precum și alți factori interesați, care prin experiența lor profesională, ideilor inovative și capacităţilor instituţionale, contribuie la consolidarea priorităților de dezvoltare a Republicii Moldova.

N.B.

Strategia de cooperare a Austriei cu Moldova pentru anii 2016-2020 reprezintă documentul de planificare strategică pe termen mediu în care este exprimată clar viziunea Guvernului Austriac pentru prioritățile și activitățile naționale de dezvoltare ce urmează să fie implementate în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova și în strânsă cooperare cu partenerii internaționali/ naționali și cu societatea civilă pe parcursul întregii perioade indicate.

Având în vedere provocările implicate în procesul de reformă, integritatea teritorială a țării și activitățile sale de preaderare în curs de desfășurare, orientarea Austriei în următorii ani va fi axată pe dezvoltarea capacităților și transferul de cunoștințe în trei domenii tematice, după cum urmează:

  1. Egalitatea de șanse în educație, axată pe educația și formarea profesională orientată spre piața muncii;
  2. Apă, mediul și schimbările climatice;
  3. Guvernanța, supremația legii și consolidarea păcii;