Proiectul noului Cod vamal al Republicii Moldova, aprobat în lectură finală

Mie, 25/08/2021 - 08:47 |

În cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 24 august curent, a fost aprobat proiectul de lege cu privire la Codul vamal, în cea de-a treia lectură, finală. Astfel, noul Cod vamal va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023.

Noul Cod Vamal prevede modernizarea și eficientizarea legislației vamale în corespundere cu angajamentele asumate de Republica Moldova prin acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Astfel, prevederile noului Cod constau în îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de Serviciul Vamal agenților economici, creșterea nivelului de protecție a datelor, reducerea costurilor și întârzierilor legate de declararea mărfurilor și diminuarea riscurilor de fraudă și incidentelor de integritate prin monitorizarea online a operațiunilor vamale.

Principalele inovații care urmează a fi implementate odată cu intrarea în vigoare a noului Cod vamal sunt:

prezentarea informațiilor în format electronic necesare vămuirii;

liberalizarea activității de reprezentant vamal;

dreptul la replică al solicitantului asupra unei decizii vamale;

prelungirea termenului de depunere a contestației asupra deciziilor de la 10 zile până la 30 de zile;

modernizarea și alinierea instrumentelor de facilitare a comerțului la standardele internaționale, în special la Standardele-Cadru privind  Securitatea şi Facilitarea Comerțului Mondial, aprobate de Organizația Mondială a Vămilor;

eliminarea taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale în formă procentuală.

Noul Cod vamal va comasa într-un singur act normativ trei legi: actualul Cod vamal, Legea cu privire la tariful vamal și Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice. Documentul conține 11 titluri, fiecare titlu fiind împărțit în capitole, iar acestea – în secțiuni.

Proiectul noului Cod Vamal al Republicii Moldova a fost dezvoltat de Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal cu Banca Mondială, Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM), misiunea experților TAIEX împreună cu Înaltul Consilier UE în domeniul vamal și fiscal și Comisia Europeană.