Proiectul Bugetului pentru 2018 a fost susținut de Guvern

Mie, 22/11/2017 - 14:00 |

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței, proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2018. Documentul presupune un echilibru între stabilitatea finanțelor publice și creșterea economică, fiind luate în considerare prioritățile de politici publice ale Guvernului pentru anul viitor.

Potrivit proiectului, veniturile la bugetul de stat vor constitui 36,6 mld. lei și vor fi în creștere cu 8,4% față de situația din anul curent. Majorarea veniturilor se datorează, în principal, încasărilor mai mari din impozite și taxe, ca urmare a îmbunătățirii indicatorilor macroeconomici, cât și intrările de granturi.  

Având în vedere această creștere de venituri, a fost operată o majorare cu peste 3,5 mld. lei a cheltuielilor din bugetul de stat (cheltuielile totale vor constitui 41,3 mld lei). Principalele domenii către care vor fi direcționate finanțări sunt:

Investițiile publice. Doar pentru implementarea proiectelor finanțate din sursele externe sunt alocate peste 4,3 mld. lei sau 2,1 mld. lei mai mult decât cheltuielile pe acest domeniu în anul curent. Anul viitor, în derulare vor fi circa 54 de proiecte finanțate din surse externe. Cele mai importante dintre acestea se referă la infrastructura drumurilor naționale și locale, dezvoltarea agriculturii și asigurarea cu tehnică a instituțiilor medicale de urgență.

Educație. Majorări de salarii  pentru cadrele didactice și majorarea salariului conform rețelei  tarifare unice

Protecția socială. Pe lângă finanțarea măsurilor noi ce țin de susținerea persoanelor social-vulnerabile, mai este prevăzută și alocarea de surse pentru majorările de pensii.  

De asemenea, sunt majorate transferurile de la bugetul de stat către alte bugete, suma totală a finanțărilor ajungând la 19,35 mld. lei. Cel mai mult au fost mărite alocările de surse către bugetul asigurărilor sociale (BASS), în scopul de a asigura implementarea în 2018 a reformei sistemului de pensii și prestații sociale. Pentru bugetele locale sunt rezervate transferuri de aproape 10 mld. lei, sumă din care urmează a fi acoperite costurile de remunerare a muncii, deschiderea unor instituții preșcolare și pentru alimentația copiilor. Transferurile către fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM) vor constitui 2,7 mld. lei.

Proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2018 a fost elaborat reieșind din prevederile politicii fiscale și estimările indicatorilor macroeconomici pentru anul viitor. Parametrii bugetului public național au fost coordonați cu FMI în recenta misiune de evaluare a Acordului de finanțare pentru Republica Moldova.

Proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2018 urmează a fi transmis Parlamentului pentru examinare și adoptare.