Programul „Prima Casă” pentru angajații din sectorul privat: statul va compensa până la 50% din suma de bază a creditului ipotecar

Mie, 29/05/2019 - 16:12 |

Salariații din sectorul privat, beneficiari de credite ipotecare în cadrul Programului ”Prima Casă”, vor putea solicita ajutor din partea statului. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Regulamentul privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru salariații angajați în sectorul privat doritori să participe la program.

Regulamentul are drept scop stabilirea mecanismului de alocare a mijloacelor  prevăzute  în  bugetul  de  stat  pentru  acordarea compensațiilor  angajaților din sectorul privat, dar și diminuarea poverii financiare a creditului ipotecar celor care  participă  în  cadrul Programului de stat „Prima casă”.

Pentru a fi eligibili pentru program, beneficiarii trebuie să întrunească un set de condiții, precum: costul locuinței nu poate depăși suma de 600 mii lei. De asemenea, programul prevede contribuția proprie de cel puțin 10% din prețul de procurare a locuinței, restul creditului ipotecar, de rând cu plățile aferente, urmând a fi achitat într-o perioadă de cel mult 25 de ani.

Compensația se acordă lunar, de la aprobarea cererii pentru finanțare până la finalizarea perioadei de rambursare a creditului ipotecar. Totodată, beneficiarii de compensații din sectorul privat nu pot fi și beneficiari ai Programului destinat angajaților din sectorul public.

Compensațiile în cadrul programului „Prima casă” pot fi acordate cetățenilor Republicii Moldova salariați ai unei sau mai multor întreprinderi din sectorul privat, care au sediul pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit Regulamentului, formula de calcul a compensațiilor reiese din costul maximal al unei locuințe de 600 mii lei, cu compensarea treptată de până la 50 la sută din suma de bază a creditului ipotecar, dar nu mai mult decât 10%, după caz 15% din salariul calculat al solicitantului, pe parcursul a 25 de ani și menținerea formulei respective indiferent de termenul contractual.

În cazul în care beneficiarul se încadrează în categoriile de participanți ca salariat al sectorului privat și ca părinte cu copii, mărimea compensației cumulative nu poate depăși valoare 100% din costul creditului ipotecar (suma principală), care nu include dobânzile aferente, comisionul de garantare și alte plăți bancare.

Pentru anul 2019, volumul de alocații în acest scop este de 20 milioane de lei. Suma respectivă va fi ajustată anual în funcție de solicitările parvenite de la autoritățile publice și resursele disponibile în buget. Hotărârea va intra în vigoare la 1 iunie 2019.

Programul guvernamental „Prima Casă” a fost lansat la inițiativa prim-ministrului Pavel Filip, la 26 martie 2018. Informații detaliate despre program pot fi găsite pe site-ul www.primacasa.gov.md și la numerele de telefon: (022) 22 60 65, (022) 22 60 53, (022) 26 25 52.

 

Sursa: https://gov.md/ro