Procedura de emitere a Soluţiei Fiscale Individuale Anticipate, aprobată de Guvern

Vin, 18/01/2019 - 11:54 |

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul şedinţei de astăzi, decizia cu privire la aprobarea regulamentului privind procedura de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate (SFIA). SFIA este un act emis de autoritățile fiscale în vederea soluționării unei cereri a persoanei fizice sau juridice, ce desfășoară activitate de întreprinzător, referitoare la reglementarea unor situații fiscale specifice. Implementarea conceptului respectiv în legislația și practica Republicii Moldova prezintă beneficii atât pentru persoanele fizice sau juridice care desfășoară activitate de întreprinzător, cât și pentru stat

Astfel, contribuabilii vor putea gestiona riscul fiscal la care sunt supuși urmare a lacunelor legislative sau a unor prevederi normative interpretabile reducând, în acest fel, situațiile de conflict între autorități și contribuabili, servind, ulterior, drept oportunitate de perfecționare a legislației.

Regulamentul menţionat, stabileşte modalitatea de emitere a SFIA, începînd cu depunerea cererii și a documentelor aferente, dar și procedura de examinare a cererii de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Totodată, acesta prevede expres elementele pe care le va conține cererea de emitere, decizia de aprobare, cât și  decizia de respingere a cererii de emitere a SFIA.

Termenul de expunere a Serviciului Fiscal de Stat, asupra admisibilității cererii de emitere a SFIA constituie 15 zile lucrătoare din momentul recepționării cererii. Solicitantul, va fi înștiințat de către SFS despre acceptarea cererii spre examinare și inițierea procedurii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate printr-o scrisoare. Totodată, va exista și un Registru, care va fi elaborat și ținut de către SFS.

Procedura de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate va asigura suport suplimentar contribuabililor pentru desfăşurarea activităţii, cu siguranţa aplicării corecte a legislaţiei fiscale şi fără riscuri financiare pentru viitor.