Prezentarea proiectului politicii fiscale și vamale pentru anul 2020 spre consultări publice

Marți, 19/11/2019 - 20:37 |

Ministerul Finanțelor prezintă spre consultări publice proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020. Documentul include propuneri de modificare a legislație fiscale, vamale și a legilor conexe.

Temeiurile inițierii procesului de elaborare a proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative derivă din necesitatea perfecționării și ajustării legislației fiscale și vamale la evoluția proceselor economice și sociale precum și din necesitatea asigurării veniturilor bugetare necesare acoperirii cheltuielilor.

Exercițiul de elaborare a politicii fiscale a fost inițiat prin colectarea propunerilor de la mediul de afaceri, instituții și organizații. În urma recepționării și examinării propunerilor, Ministerul Finanțelor a comasat măsurile într-un proiect de lege.

Proiectul politicii fiscale și vamale urmează a fi consultat cu mediul de afaceri, ministere, instituții. Ulterior, acesta va fi aprobat de Guvern și adoptat de Parlament până la sfârșitul anului 2019.

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020 poate fi consultat aici.