Precizările Ministerului Finanțelor referitor la Circulara despre aprobarea Legii bugetului de stat 2024 și învinuirile primarului mun. Chișinău în acest sens

Mie, 03/01/2024 - 11:27 |

UPDATE
04.01.2024

Suplimentar la reacția Ministerului Finanțelor de mai jos, comunicăm că, conform Legii bugetului de stat pentru anul 2024, volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul municipal Chișinău constituie 3 859,1 milioane de lei, iar volumul transferurilor aprobat în Legea bugetului de stat pentru anul 2023 este de 3 777,1 milioane de lei, înregistrându-se, astfel, o majorare de 81,5 milioane de lei față de anul trecut.

Suma de 39,5 milioane de lei, menționată în precizarea anterioară se referă la majorarea parametrilor bugetari incluși în Circulara Ministerului Finanțelor din luna august 2023, dar nu față de parametrii aprobați pentru 2023-2024, așa cum s-a menționat anterior.

 

În legătură cu acuzațiile primarului general al municipiului Chișinău referitoare la circulara privind aprobarea Legii bugetului de stat, Ministerul Finanțelor, amintește că acest document în fiecare an este transmis imediat după ce Legea bugetului este publicată în Monitorul Oficial, respectând reglementările cadrului legal (art. 58 alin.(1) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014).
 
Această Circulară are caracter informativ privind măsurile ce urmează a fi întreprinse de către autoritățile locale urmare a adoptării și publicării Legii bugetului de stat pentru anul 2024.

Cu referire la parametrii bugetari aprobați în Legea bugetului de stat pentru anul 2024, informăm că, pentru bugetul municipal Chișinău, aceștia nu s-au redus, ci s-au majorat. Astfel, volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul municipal Chișinău pentru 2024 s-a majorat cu circa 39,5 milioane de lei, față de parametrii care se conțineau în prima circulară din luna august 2023. 

În ceea ce privește politica bugetar fiscală pentru anul 2024, menționăm că, Legea a fost aprobată în iulie 2023, respectând toate procedurile de consultare publică.