Peste o sută de tineri antreprenori au beneficiat de credite cu dobândă redusă datorită Programului Facilitatea de Creditare a Tinerilor inițiat de Ministerului Finanțelor

Vin, 06/09/2019 - 14:58 |

Programul Facilitatea de Creditare a Tinerilor a finanțat deja 102 tineri beneficiari din 26 de raioane ale țării. Suma totală a creditelor acordate prin intermediul Instituțiilor Financiare Participante în cadrul programului este de 66,5 milioane lei.

Banii respectivi au fost investiți în procurarea tehnicii agricole, echipamentelor pentru sisteme de irigare de scară mică, îngrășămintelor minerale, utilarea camerelor frigorifice, sere, material săditor, semințe, conectare la rețele electrice și apeduct, utilaje de fabricare a mobilei.

Menționăm că Programul a fost lansat cu scopul promovării și încurajării tinerilor antreprenori, creării a noi locuri de muncă, ținând cont de necesitatea acordării sprijinului suplimentar acestora prin reducerea dobânzilor la creditele noi contractate prin băncile comerciale. 

Rata dobânzii la creditele acordate tinerilor participanti ai Programului, este redusă cu cel puțin 2 puncte procentuale în raport cu rata dobânzii de referință anuală.

Pentru susținerea tinerilor în cadrul liniei de credit a Programului sunt disponibile resurse suplimentare de circa 230.0 milioane lei, fonduri circulante revolving provenite din împrumuturi externe de stat pentru dezvoltare administrate de Ministerul Finanțelor prin Directoratul Liniei de Credit. 

Principalele condiții de eligibilitate pentru tineri și afacerile finanțate sunt:

- vârsta beneficiarilor potențiali cuprinsă între 18 și 35 ani, la momentul depunerii cererii de credit    
   la Instituțiile Financiare Participante intermediare;
- suma maximală a unui sub-împrumut - până la 1.5 mln. lei;
- activitățile eligibile și scopul cheltuielilor finanțate - mărfuri și servicii, inclusiv capital circulant  
  necesar;
- tinerii vor deține cel puțin 75 la sută din proprietatea întreprinderii/afacerii;
- beneficiari pot fi persoane fizice și juridice înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.

Pentru contractarea a astfel de credite preferențiale, tinerii pot să se adreseze urmatoarelor Instituții Financiare Participante intermediare:   

1. BC “Moldova-Agroindbank” S.A.- tel. (022) 30-32-77, (022) 30-32-34, (022) 30-32-22; 
2. BC „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” S.A. tel. (022) 81-25-48, (022) 81-24-25;
3. BC „Moldindconbank” S.A. - tel. (022) 57-67-98, (022) 57-68-39; 
4. BC „Fincombank” S.A. - tel. (022) 26-98-16; 
5. BC „Energbank” S.A. - tel. (022) 85-80-56;
6. BC „Comertbank” S.A. - tel. (022) 83-97-34, (022) 83-97-37; 
7. ÎM OM  „Moldcredit” SRL. - tel. (022) 54-92-36;
8. BC „ProCredit Bank” S.A. - tel. (022) 78-24-98;
9. BC „EuroCreditBank” S.A. - tel. (022) 50-02-55.
10. Microinvest - tel. (022) 80-17-01, 068-669-979, (022) 25-00-25.

Directoratul Liniei de Credit. Tel. (022) 23-82-46