Parlamentul a adoptat Legea bugetului de stat pentru anul 2020 în lectură finală

Jo, 19/12/2019 - 17:00 |

Deputații au votat astăzi în lectura a doua proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020.

În rezultatul examinării amendamentelor și revizuirii alocațiilor bugetare, au fost susținute 73 de amendamente, care implică alocarea de resurse suplimentare în sumă totală de 98,5 milioane lei, printre care preponderent sunt prevăzute transferuri către bugetele locale pentru acoperirea unor necesități stringente. De asemenea, în baza solicitărilor autorităților publice locale, se propune majorarea cu 26,5 milioane lei a volumului transferurilor cu destinație specială pentru învățământ, școli sportive și asistență socială. În rezultatul modificărilor operate, indicatorii principali ai bugetului de stat nu suportă modificări.

Reamintim că, principalele măsuri de politici pe care este construit proiectul bugetului pentru anul 2020 se referă la: extinderea autonomiei financiare locale prin creșterea defalcărilor din impozitul pe venit al persoanelor fizice și suplinirea Fondului de susținere financiară a teritoriilor cu 10% din impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător; majorarea salariilor cu 6-10% pentru majoritatea angajaților bugetari, precum și implementarea programelor de asistență socială care prevăd prestații sociale mai mari pentru susținerea persoanelor cu venituri mici.

Parametrii bugetului de stat pentru anul 2020 se estimează la partea de venituri în sumă de 44,136 miliarde lei, iar la partea de cheltuieli – 51,551 miliarde lei și un deficit bugetar de 7,4 miliarde lei.