Noi instruiri privind utilizarea MTender pentru autoritățile și instituțiile publice din mun. Chișinău

Lun, 05/11/2018 - 16:19 |

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) în decursul lunii noiembrie, va organiza 24 de cursuri de instruire privind utilizarea sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)” pentru autoritățile și instituțiilor publice din mun. Chișinău ce participă la Programul de utilizare experimentală a acestui sistem. Graficul cursurilor pentru perioada 5 – 29 noiembrie 2018 poate fi accesat aici.

În acest interval, în fiecare zi de lucru vor avea loc câte două cursuri de instruire cu durata de trei ore: primul – cu începere de la ora 9.00 și al doilea – de la ora 13.00. Instruirile se vor desfășoară în incinta Ministerului Finanțelor pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 7, etajul 4, sala de instruire nr. 2. Specialiștii în achiziții publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice din capitală care doresc să participe la cursuri pot să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032 sau pe adresa electronică instruire@ctif.gov.md.

Participanții la cursuri sunt familiarizați cu funcționalitățile platformei electronice MTender pentru procedurile de achiziții publice prin cererea ofertei de prețuri și licitație deschisă, oferindu-li-se, totodată, posibilitatea de a testa aceste funcționalități.

Programul de utilizare experimentală a sistemului MTender pentru procedurile de achiziții publice prin cererea ofertei de prețuri și licitație deschisă a fost lansat la 17 octombrie 2018. La acest Program participă toate autoritățile determinate în calitate de autoritate contractantă conform art.12 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Sursa: http://ctif.gov.md/node/82