Ministerul Finanțelor lansează procesul de colectare a propunerilor ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2025

Vin, 01/03/2024 - 15:40 |

În scopul continuării procesului de armonizare a legislației naționale la cea a Uniunii Europene, consolidarea veniturilor bugetare necesare finanțării cheltuielilor publice, precum și crearea condițiilor favorabile dezvoltării afacerilor, Ministerul Finanțelor lansează colectarea propunerilor ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2025 (conform structurii de mai jos). 

Rugăm respectuos prezentarea propunerilor pe suport de hârtie sau la adresa electronică: cancelaria@mf.gov.md până la data de 15.03.2024, cu subiectul „Propunere – politica fiscală și vamală 2025”. 

Scopul politicii fiscale și vamale este de a asigura un mediu favorabil de dezvoltare tuturor părților implicate în viața social-economică a Republicii Moldova.

Propuneri pentru elaborarea măsurilor ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2025. 

Nr.

Denumirea legii, numărul și conținutul articolelor care se propun spre modificare

Conținutul propunerii (recomandării)

Argumentarea propunerii (recomandării)

Impactul bugetar (după caz)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4