Ministerul Finanțelor anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”

Marți, 18/02/2020 - 16:33 |

În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, pentru funcția sus-menționată poate candida persoana care deține cetățenia Republicii Moldova, posedă limba română, deține studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale și/sau economice și/sau juridice, precum și posedă cunoștințe și experiență în domeniul administrării proceselor de dezvoltare și gestionare a sistemelor informaționale complexe.

D asemenea, candidatul la funcția de director al I.P. „CTIF” trebuie să dețină 3 ani de experiență profesională în funcții manageriale, să cunoască o limbă de circulație internațională, să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și să nu fie privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie expediat la adresa: mun. Chișinău, str. C. Tănase, nr. 6,  biroul nr. 420 pâna la data de 09.03.2020, ora 16:00.

Pentru mai multe detalii, accesați rubrica Posturi vacante.

Persoana de contact: Rodica Musteața-Staci, telefon: 022 822 033/069857257, e-mail: rodica.musteata-staci@ctif.gov.md.