Lista operatorilor economici calificați a fost abrogată

Vin, 05/11/2021 - 09:31 |

Hotărârea Guvernului nr. 1420 din 28 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența Listei operatorilor economici calificați a fost abrogată. O decizie în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței Guvernului din 3 noiembrie curent.

Abrogarea Hotărârii de Guvern nr. 1420/2016 prin care este reglementată evidența operatorilor calificați în cadrul procedurilor de achiziţie publică este condiționată de modificarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Noile prevederi stabilesc că Agenția Achiziții Publice elaborează și menține doar Lista de interdicție a operatorilor economici, nu și Lista operatorilor economici calificați.

Această listă reprezintă înscrieri cu privire la denumirea şi datele operatorilor economici, persoane fizice sau juridice, rezidenţi sau nerezidenţi, în scopul mediatizării şi asigurării accesibilităţii acestora în cadrul procedurilor de achiziţie publică.