Legea contabilităţii a fost aprobată de către Guvern

Jo, 08/06/2017 - 13:45 |

8 iunie, Chişinău - Cabinetul de miniştri a aprobat în şedinţa de astăzi proiectul noii Legi a contabilităţii. Documentul, care redă directiva comunitară în acest domeniu, perfecţionează cadrul legal de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare corporative. La fel, stabileşte reglementări specifice entităţilor de interes public.

”Contabilitatea şi raportarea financiară sunt componente vitale în menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor eficiente în afaceri. De asemenea, reprezintă cheia în sprijinul pieţelor financiare fluctuante şi în continuarea creşterii economice. Transpunerea directivei oferă posibilitatea de a reduce în continuare cheltuielile administrative legate de pregătirea, auditul şi publicarea situaţiilor financiare, în special pentru entităţile mici”, a declarat ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu.

Proiectul de lege oferă, în primul rând, clasificarea entităţilor şi grupurilor care sunt obligate să ţină evidenţa contabilă şi să raporteze situaţia financiară. Astfel, entităţile sunt clasificate în trei grupuri: micro, mici şi mijlocii. De asemenea, sunt identificate trei tipuri de grupuri: mici, mijlocii şi mari, în dependenţă de veniturile din vânzări, totalul activelor şi numărul mediu al salariaţilor.

Comparativ cu legea actuală, noul proiect defineşte clar entităţile de interes public şi presupune norme de reglementare a acestora. Este completată şi lista activităţilor deja incluse (bancare, de asigurări, listate la bursă etc.) cu unele întreprinderi de stat ce întrunesc criteriile entităţilor de interes public.

Potrivit documentului conducerea entităţilor de interes public este obligată să prezinte un raport, inclusiv pe situaţia financiară. Această prevedere are o importanţă majoră, întrucât permite să fie urmărită dezvoltarea şi performanţele acestor entităţi, oferind şi o analiză corelată cu dimensiunea şi complexitatea activităţilor desfăşurate. Proiectul de lege mai prevede obligativitatea auditului situaţiilor financiare individuale ale mai multor categorii de entităţi.

Proiectul Legii contabilităţii a fost elaborat cu suportul proiectului regional STAREP, implementat de centrul pentru Reforma raportării Financiare al Băncii Mondiale. Documentul are ca scop stabilirea cadrului juridic, cerinţelor generale şi mecanismul de implementare al contabilităţii şi raportării financiare. Prin Acordul de asociere, Republica Moldova şi-a asumat angajamentul de a transpune în legislaţia naţională prevederile acquis-ului comunitar în domeniul raportării financiare corporative.

Proiectul de lege urmează să fie adoptat de către Parlament.

Atașament: