Informație ajustată privind capacitatea administrativă adecvată a UAT de nivelul I conform execuției bugetare 2023

Marți, 07/05/2024 - 14:07 |

Ministerul Finanțelor, în temeiul prevederilor pct. 3 din HG nr. 308 din 24.05.2023 privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la stabilirea indemnizației lunare pentru personalul din cadrul autorităților administrației publice locale, prezintă informația ajustată conform execuției bugetare din anul 2023 privind capacitatea administrativă adecvată a unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi, precum și a mun. Bălți și Chișinău corespunzător prevederilor Legii nr. 81 din 12.04.2024, prin care s-a modificat baza de calcul a capacității administrative, partea de venituri fiind completată cu transferurile cu destinație generală  (de echilibrare, compensare și alte transferuri cu destinație generală). 

În baza acestei informații se va stabili eligibilitatea autorității publice locale pentru stabilirea indemnizației lunare personalului încadrat în APL.

Informația este plasată pe pagina web a ministerului la rubrica Finanțele publice locale, compartimentul Documente relevante și poate fi accesată aici: https://mf.gov.md/ro/buget/finan%C8%9Bele-publice-locale.