Informaţie privind implementarea Programului de stat “Prima casă”

Vin, 15/02/2019 - 10:19 |

În anul 2018, întru executarea Legii nr.293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat “Prima casă”, a fost lansat Programul de stat “Prima casă”. Implementarea Programului este realizată prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), delegată să emită garanții în numele și pe contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru procurarea unei locuințe în cadrul Programului. 

La moment, în cadrul Programului participă 5 bănci comerciale: BC ”Moldova-Agroindbank” S.A., BC ”Moldindconbank” S.A., BC ”Victoriabank” S.A., BC ”Mobiasbancă- Groupe Societe Generale” S.A. și BC ”Eximbank” S.A.

 

Din momentul lansării Programului, martie 2018, până la data de 11 februarie 2019 au fost înregistrate 1500 cereri privind acordarea creditului în cadrul Programului, din care:

1399 – garanțiile de stat active;

1     – garanție a fost stinsă pe motivul rambursării anticipate a creditului;

15   – cereri sunt acceptate și urmează să fie semnate contractele de credit;

14   – sunt depuse complet și prezentate comisiei spre examinare;

27   – cereri sunt în analiză;

4     – cereri au fost respinse pe motivul necorespunderii criteriilor de eligibilitate;

40   – cereri au fost retrase de bănci din diverse motive.

 

Suma totală a garanțiilor de stat emise este de 337,5 mil.lei.

Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 675,0 mil.lei.

Valoarea medie a locuințelor procurate este de 564,2 mii lei.

 

Din 1400 beneficiari 1021 sunt familii tinere, iar 379 sunt tineri necăsătoriți.

Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 59,4 m.p.

Vîrsta medie a solicitanților este de 31 ani.