Guvernul a aprobat modificări la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor

Mie, 15/01/2020 - 15:23 |

Hotărârea Guvernului privind procedurile de vămuire electronică a mărfurilor a fost modificată. Decizia a fost luată astăzi în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri, care a aprobat un proiect de hotărâre în acest sens.

Prin prisma proiectului aprobat, s-a asigurat: extinderea procedurii de declarare electronică pentru destinația vamală „reexport”; reglementarea procedurii de vămuire electronică a mărfurilor în cazul trimiterilor poștale internaționale și de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, a mărfurilor transportate consolidat într-un singur mijloc de transport, precum și reglementarea procedurii în cazul transportării cu încărcări succesive ulterioare cu alte mărfuri plasate în regim vamal de export, export temporar, perfecționare pasivă și reexport.

Viceprim-ministrul Serghei Pușcuța a declarat că, aceste modificări au misiunea de simplificare a proceselor pentru agenții economici și vor determina micșorarea timpului de vămuire a mărfurilor și o economie a resurselor financiare utilizate atât de către stat cât și de mediul de afaceri.