A fost publicat Raportul pentru cetățeni privitor la executarea bugetului în anul 2020

Mie, 13/10/2021 - 11:02 |

Ministerul Finanțelor anunță despre publicarea Raportului privind executarea bugetului pentru cetățeni pe anul 2020. Raportul poate fi accesat aici.

Raportul este elaborat anual începând cu anul 2018. Publicarea acestuia se încadrează în eforturile Ministerului Finanțelor de a dezvolta și promova responsabilitatea și transparența în gestiunea finanțelor publice. 

Raportul conține date despre executarea veniturilor și cheltuielilor bugetului public național, datoriei de stat și asistenței externe într-un limbaj simplu, facilitând astfel înțeleagerea bugetului și a informațiilor sale de bază pentru cetățenii de rând.

Începând cu anul 2016, Ministerul Finanțelor, anual, elaborează și publică Bugetul pentru cetățeni, iar raportul pentru cetățeni reprezintă continuitatea acestui document. Bugetul pentru cetățeni poate fi accesat aici.