Facilitatea de Creditare a Tinerilor, faza II: 132 de afaceri ale tinerilor antreprenori, finanțate

Jo, 09/06/2022 - 10:01 |

Prin intermediul Programului “Facilitatea de Creditare a Tinerilor, faza II (FCT II)” au fost finanțate 132 de proiecte ale tinerilor întreprinzători, în sumă totală de circa 75 milioane de lei, cu distribuire în 33 raioane și localități ale țării.  

Mijloacele împrumuturilor contractate sunt utilizate pentru procurarea de bunuri și servicii pentru dezvoltarea afacerilor inițiate de tinerii antreprenori în toate domeniile economiei naționale. Partea preponderentă a cererii de resurse o constituie investițiile în mijloace fixe, circa 70% din numărul total al afacerilor finanțate. 

Ratele anuale de dobândă pentru utilizarea fondurilor FCT II sunt fixe atât pentru instituțiile financiare intermediare partenere, cât și pentru sub-împrumutați. Pentru beneficiarii finali de sub-împrumuturi, ratele la creditele obținute nu vor depăși 6.0 % anual, astfel fiind create condiții avantajoase pentru susținerea și capitalizarea inițială a afacerilor, menținerea activității lor și crearea locurilor de muncă.  

Astfel, tinerii sunt încurajați să se adreseze la instituțiile financiare partenere și filialele acestora, la care se vor depune cererile pentru împrumuturile preferențiale finanțate din liniile de credit investiționale din împrumuturile externe de stat, acordate pentru dezvoltare. 

Instituțiile Financiare Participante intermediare sunt:  

 • BC “Moldova-Agroindbank” S.A.
 • OTP Bank S.A. 
 • BC „Moldindconbank” S.A 
 • BC „Fincombank” S.A
 • BC „Energbank” S.A
 • BC „Comertbank” S.A
 • BC „ProCredit Bank”  S.A.
 • BC „EuroCreditBank” S.A.
 • BC “Victoriabank” S.A.
 • OCN „Microinvest” SRL
 • OCN „Corporația de Finanțare Rurală”. 

Pentru anul curent Programului FCT II dispune de 120 milioane lei, dintre care mai sunt disponibile spre recreditare și asimilare circa 45 milioane de lei. 

Programul se finanțează din fondurile liniilor de credit ale proiectelor investiționale de stat administrate de Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGP AE) și instituțiile financiare partenere, care își asumă toate riscurile de credit. 

FCT II a fost lansat cu scopul promovării și încurajării tinerilor antreprenori, creării de noi locuri de muncă și acordării sprijinului suplimentar tinerilor prin reducerea dobânzilor la creditele investiționale contractate în cadrul Liniilor de credit, administrate de OGP AE prin instituțiile financiare participante.

Informații suplimentare privind condițiile de bază ale FCT II sunt disponibile la următorul link: https://ogpae.gov.md/facilitatea-de-creditare-a-tinerilor/.