Executivul va subvenționa persoanele care și-au pierdut locul de muncă în pandemie

Vin, 30/04/2021 - 10:51 |

În cadrul ședinței Guvernului de ieri, 29 aprilie 2021, cabinetul de miniștri a aprobat proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea locurilor de muncă. 

Regulamentul are drept scop atenuarea pagubelor economice cauzate de situația excepțională urmare a infecției cu virusul SARS-CoV-2, având drept obiective primordiale:

- susținerea economiei naționale și susținerea mediului de afaceri, ca urmare a încadrării factorului uman în procesele economice;
- susținerea pieței muncii, prin creșterea numărului de persoane încadrate în câmpul muncii, reducerea din ritmul proceselor de emigrare;
- susținerea persoanelor cu dizabilități sub aspectul stimulării angajării acestora în câmpul muncii.

Mecanismul propus prevede susținerea persoanelor juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, organizațiile necomerciale, persoanele care desfășoară activitate profesională, în partea ce vizează subvenționarea cheltuielilor privind plata salariului în cazul angajării:

- persoanelor care nu au avut venituri salariale în ultimele 12 luni. Ținta în cazul dat fiind tinerii, diaspora și persoanele care și-au pierdut locul de muncă în perioada stării de urgență în anul 2020;

-  persoanelor cu dizabilități.

Mărimea subvenției se va determina în dependență de categoria persoanei angajate, de gradul de dizabilitate și tipul întreprinderii în care acestea sunt angajate, variind  în cuantum procentual lunar între 50% și 230% din suma impozitelor salariale sau  în suma fixă între 1000 de lei și 6000 de lei per angajat (a se vedea tabelul de mai jos).

Solicitarea subvenției se efectuează prin depunerea setului de documente format din:

- cererea privind subvenționarea locurilor de muncă (conform modelelor stabilite în anexele la Regulament);

- copiile documentelor contabile;

- copiile documentelor de plată (în cazul depunerii cererii în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data achitării la buget);

- copia certificatului de încadrare în grad de dizabilitate (în cazul angajării persoanelor cu dizabilități), la Direcţia generală de administrare fiscală de la locul de deservire a contribuabilului/Direcția generală administrare fiscală control fiscal post operațional sau la Direcţia generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz. 

Urmare a depunerii setului de acte menționat, autoritatea de administrare fiscală de comun cu Ministerul Finanțelor (Direcția Trezoreria de Stat) va asigura subvenționarea în termen de 21 zile lucrătoare din data înregistrării depunerii cererii.

Cu această ocazie Ministerul Finanțelor îndemnă și încurajează întreprinderile, organizațiile necomerciale și persoanele care desfășoară activitate profesională să fie parte a acestui mecanism și să beneficieze de suportul propus prin prisma Regulamentului respectiv.