Executarea bugetului de stat, în semestrul I a anului 2018

Mie, 25/07/2018 - 17:18 |

În 6 luni ale anului 2018, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 17 288,0 mil. lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, a fost înregistrată o creștere de 10 % sau cu 1 566,4 mil. lei.

Colectările din veniturile administrate de către Serviciul Vamal se ridică la 9 663,5 mil. lei, mai mult cu 270,0 mil. lei sau 2,9 % față de 2017. Colectările Serviciului Fiscal de Stat s-au majorat cu 18,9 %, sau cu 1 308,7  mil. lei comparativ  cu aceeași perioada a anului 2017, valoarea acestora fiind de 8 242,0 mil. lei.

Partea de cheltuieli a bugetului de stat pe toate componentele, în perioada de referință, a constituit 17 850,1 mil. lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, cheltuielile s-au majorat cu 7,1 % .

Executarea bugetului de stat, în semestrul I a anului 2018, s-a soldat cu un deficit în sumă de 562,1 mil. lei.

Mai multe detalii în Raportul privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național la situația din 30 iunie 2018.