Documentul privind măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021, propus spre consultare publică

Lun, 05/10/2020 - 16:24 |

Ministerul Finanțelor lansează procesul de consultare publică a documentului privind măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021.

Potrivit documentului, măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul viitor urmăresc soluționarea constrângerilor economice și asigurarea dezvoltării durabile a Republicii Moldova, prin promovarea unei legislații fiscale și vamale favorabilă dezvoltării economice, consolidarea veniturilor bugetare în vederea finanțării cheltuielilor publice, precum și susținerea mediului de afaceri.

Totodată, prioritatea Ministerului Finanțelor în raport cu mediul de afaceri este simplitatea, claritatea și comoditatea procesului de calculare și achitare a impozitelor și taxelor.

De asemenea, un alt obiectiv primordial, în condițiile actuale, este consolidarea veniturilor bugetare printr-o administrare fiscală și vamală eficientă. Creșterea încasărilor ca urmare a eficientizării administrări fiscale și vamale denotă o extindere a bazei fiscale prin reducerea economiei tenebre. Astfel, pe lângă faptul că se asigură o majorare a surselor bugetare, aceasta contribuie substanțial la dezvoltarea unui mediu concurențial loial – o condiție indispensabilă pentru dezvoltare economică sustenabilă.

Astfel, principalele măsuri de politică fiscală și vamală propuse pentru anul viitor se referă la:

  1. Revizuirea scutiriilor persoanelor fizice cu 5% - de la 24 000 lei până la 25 200 lei și respectiv de la 18 000 lei pînă la 18 900 lei, majorarea scutirii pentru persoanele întreținute cu 50% - de la 3 000 lei până la 4 500 lei și dezicearea de scutire pentru soț/soție;
  2. Standardizarea cotelor de impozitare a veniturilor persoanelor fizice;
  3. Eliminarea reținerii impozitului pe venit în cazul repartizării dividendelor între companii;
  4. Revizuirea cotelor TVA în agricultură;
  5. Continuarea Programului de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale;
  6. Stabilirea accizelor la produsele din tutun, produsele alcoolice și produsele petroliere pe o perioadă de 3 ani;
  7. Includerea taxei rutiere în cota accizei aferentă produsele petroliere;
  8. Implementarea unui mecanism de subvenționare a companiilor de colectare și reciclare a ambalajelor.

Rugăm respectuos prezentarea propunerilor la adresa electronică: corina.alexa@mf.gov.md până la data de 15 octombrie 2020, cu subiectul „Propunere – politica fiscală și vamală 2021”.

Urmare a recepționării și examinării tuturor propunerilor de politici la documentul privind măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021, Ministerul Finanțelor va definitiva și prezenta pentru consultări public proiectul de lege, ulterior transmis Guvernului spre aprobare și respectiv Parlamentului spre adoptare.