Declarația privind buna guvernare pentru anul 2017 urmează a fi emisă până la 31 martie 2018!

Lun, 22/01/2018 - 14:35 |

Ministerul Finanțelor informează conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional  despre emiterea și publicarea pe pagina web a declarației privind buna guvernare pentru anul precedent. Declarația se emite în baza rezultatelor evaluării sistemului de management financiar și control, exercițiu efectuat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 49 din 26.04.2012.

Notă: Obligativitatea emiterii și publicării declarației este stabilită prin art. 16 din Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern. Declaraţia privind buna guvernare este emisă prin asumarea răspunderii manageriale şi are drept temei informaţii şi constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.

Mai multe detalii şi informaţii privind implementarea unor sisteme şi procese adecvate de management (financiar) găsiţi aici, precum și contactând Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor.