Coordonatorii responsabili de controlul intern managerial, instruiţi de experţi străini în cadrul unui atelier de lucru

Mie, 20/02/2019 - 16:02 |

Coordonatorii responsabili de controlul intern managerial din cadrul autorităţile publice centrale şi autoritățile publice locale din ţară, au fost instruiţi în cadrul unui atelier de lucru cu genericul ”Autoevaluarea şi raportarea sistemului de control intern managerial, emiterea Declaraţiei de răspundere managerială”, organizat de către Ministerul Finanţelor cu sprijinul proiectului Twinning „Suport pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova”. Activitatea de instruire a fost moderată de către experţi străini din Croaţia şi Letonia.

Atelierul a fost organizat pentru a pune în discuție provocările cu care se confruntă coordonatorii în procesul de autoevaluare și raportare a sistemelor de control intern managerial, dar și soluţionarea întrebărilor apărute pe parcursul aplicării în practică a prevederilor noului Regulament privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială.

În acest sens, experţii au împărtăşit experienţa ţarilor europene, prezentînd analize generale, exemple practice, precum şi modalități de depăşire a anumitor dificultăţi în implementarea și dezvoltarea sistemelor de control intern managerial în cadrul entităților publice.

Pe parcursul evenimentului, participanții au pus în discuție un șir de subiecte actuale, de o importanță deosebită ce țin de sistemele de control intern managerial, abordând aspectul teoretic și practic al acestora.

Proiectul de Twinning “Suport pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova” a fost lansat la 28 noiembrie 2017. Beneficiar al proiectului este Ministerul Finanțelor. Proiectul este implementat de experți germani și români cu suportul financiar al UE, și are drept scop consolidarea managementului finanțelor publice, în special controlul intern managerial și auditul intern din țara noastră, în conformitate cu standardele recunoscute la nivel internațional și cu cele mai bune practici europene.