Conferinţa de Închidere a examinat rezultatele Proiectului de Twinning UE cu privire la dezvoltarea unui mediu eficient de control și audit intern în sectorul public

Mar, 17/09/2019 - 04:44 |

Proiectul de  Twinning UE „ Suport pentru dezvoltarea unui mediu eficient de control și audit în intern în sectorul public din Republica Moldova ",  lansat la 24  septembrie 2017 și implementat timp de doi ani de către Ministerul Finanțelor, împreună cu consorțiul format din Biroul Federal de Administrație (BVA) din Germania  și Ministerul Finanțelor Publice din România  s-a încheiat cu succes.

Evenimentul oficial de închidere a proiectului s-a desfășurat în data de 12 septembrie curent, la Centrul de Conferințe SUMMIT Events, str. Tighina nr. 49/3, Chișinău, Sala Barcelona.

La conferinţă au participat dna Natalia Gavrilița, Ministrul Finanțelor, Excelenţa Sa Ambasadorul Peter Michalko, Şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Excelenţa Sa Ambasadorul Republicii Federale a Germaniei în Republica Moldova dna Angela Ganninger,  Excelenţa Sa Ambasadorul României în Republica Moldova, Domnul Daniel Ioniță, reprezentanți ai administrațiilor din Germania, România și Republica Moldova, precum și experți internaţionali.

Dna Natalia Gavrilița, Ministru al Finanțelor, a subliniat faptul că, asumarea angajamentului și conjugarea eforturilor tuturor părților interesate, începând de la angajați, auditori interni, manageri operaționali și finalizând cu cel mai înalt nivel de conducere, inclusiv cel politic - reprezintă premise indispensabile pentru succesul dezvoltării controlului financiar public intern. 

Proiectul a acordat sprijin Republicii Moldova în procesul de reformă a managementului finanțelor publice prin consolidarea mediului de control și audit intern  în conformitate cu cele mai bune practici ale UE. Principalele rezultate ale proiectului sunt:

- Elaborarea amendamentelor la Legea privind controlul financiar public intern;
- Elaborarea mai multor reglementări secundare, ghiduri și metodologii aferente domeniului;
- Îmbunătățirea managementului riscului;
- Pregătirea a 15 formatori în domeniul auditului intern;
- Creșterea nivelului de expertiză  a auditorilor interni din sectorul public, a managerilor și a coordonatorilor controlului intern managerial.

Principalele rezultate au fost obținute prin instruirea angajaților, schimb de experiență cu experții Statelor Membre ale UE, realizarea studiilor și a altor evaluări.

Rezultatele finale și beneficiile proiectului pentru cetățenii moldoveni vor deveni mai vizibile odată cu implementarea  noului cadrului normativ  și cu aplicarea noilor  metodologii,  astfel facilitând atât dezvoltarea sistemelor de control intern managerial, cât și sporirea calității activității de audit intern. 

Domnul Jens Motel, Liderul de proiect din partea SM  a menţionat că după 2 ani de colaborare pentru a îmbunătăți sistemul de Control Intern Managerial şi de Audit Intern din Moldova, ţara beneficiară ar trebui să urmărească în viitor obiectivele pregătite împreună.  

Doamna Mioara Diaconescu, Lider Junior de Proiect din partea României, a menţionat că proiectul de twinning care s-a încheiat trebuie privit ca o biblioteca, ca o cutie imensa în care experţii au  pus instrumente, metodologii, recomandări. Ele pot fi folosite oricând, trebuie luate din raft şi transpuse în practică. 

Twinning-ul (înfrăţirea instituţională) este un instrument al Uniunii Europene care sprijină direct colaborarea între instituţiile publice din Uniunea Europeană şi tările partenere (beneficiari). Proiectele de twinning mobilizează expertiza agenţiilor / instituţiilor de stat din Statele Membre ale UE şi din ţările beneficiare pentru atingerea rezultatelor obligatorii convenite prin aplicarea unor aranjamente de implementare bazate pe parteneriat egal.