Concursul pentru funcția de director al Serviciului Vamal: la etapa finală au fost admiși 2 candidați

Vin, 25/10/2019 - 16:08 |

Doi candidați - Natalia Calenic și Iurie Gorea, au fost admiși la proba finală a concursului pentru funcția de director al Serviciului Vamal. Decizia a fost adoptată de către Comisia de concurs după finalizarea etapei de examinare a dosarelor, care a avut loc astăzi, în ședință publică.

La următoarea etapă – proba interviului,  vor fi evaluate abilitățile profesionale ale candidaților.  Aceștia vor fi audiați de comisie în ordinea depunerii dosarelor de participare la concurs. Menționăm că proba interviului se va desfășura în ședință publică.

Anunțul despre data desfășurării probei finale va fi plasat pe pagina web a Ministerului Finanțelor și a Serviciului Vamal. Concomitent, candidaţii vor fi anunţaţi personal despre data, ora, locul desfăşurării probei interviului prin e-mail /telefon.

Din componența comisiei de concurs fac parte Natalia Gavrilița, ministrul Finanțelor, Igor Talmazan, reprezentantul Cancelariei de Stat, Andrei Balan, șeful direcției contencios și controlul legalității al Ministerului Finanțelor, Sergiu Gaibu, reprezentant al societății civile, Tatiana Lariușin, reprezentantă a mediului de afaceri, Elena Levința-Perciun, expertă în resurse umane și Tatiana Buianina, expertă în psihologie. În calitate de observator la lucrările comisiei  participă jurnalistul de investigație, Ion Preașca. Membrii comisiei nu sunt remunerați pentru această activitate.

Concursul pentru funcția de director al Serviciului Vamal a fost anunțat pe data de 3 septembrie 2019, iar termenul-limită pentru depunerea dosarelor a fost 30 septembrie, anul curent.