Concurs pentru selectarea participanților la cursul de instruire a formatorilor în domeniul auditului intern

Mie, 26/09/2018 - 11:42 |

Ministerul Finanțelor, prin intermediul Proiectului Twinning „Suport pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, anunță concurs pentru selectarea participanților la cursul de instruire a formatorilor în domeniul auditului intern, care se va desfășura în perioada noiembrie 2018 – martie  2019.

Conform Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.124 din 02 februarie 2018, Ministerul Finanțelor intenționează să fortifice profesiile din domeniul managementului finanțelor publice.

În acest sens, Ministerul Finanțelor  elaborează și va pune în aplicare un Program de dezvoltare a profesiilor din domeniul managementului finanțelor publice, inclusiv pentru auditorii interni din sectorul public, care va cuprinde trei etape generice, după cum urmează:

formare inițială și instruire specializată;
certificare profesională;
menținere ulterioară a cunoștințelor prin dezvoltarea profesională continuă.

Scopul cursului de instruire a formatorilor în domeniul auditului intern este de a instrui grupul țintă în vederea consolidării capacităților profesionale, prin acumularea de cunoștințe teoretice și practice de nivel național și internațional pe subiecte specifice auditului intern.

Persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele criterii

  1. absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în unul dintre următoarele discipline: drept, administrație publică, economie, finanțe și contabilitate, tehnologii informaționale;
  2. trei ani de experiență profesională în administrația publică sau într-o instituție publică;
  3. trei ani de experiență profesională în calitate de auditor intern;
  4. abilități de comunicare,  prezentare, cooperare, motivare;
  5. experiența în  calitate de  lector/formator va constitui un avantaj.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul actualizat, pe adresa electronica: marina.gheorghiu@mf.gov.md

Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul de a solicita, la necesitate, informații suplimentare.

Cursul de instruire este gratuit pentru toți participanții selectați. 

Persoanele care vor urma aceste cursuri, vor putea fi solicitate să participe în calitate de formatori la activitățile ulterioare de dezvoltare profesională continuă a auditorilor interni.

Termenul limită pentru aplicare:  18 octombrie 2018.

 Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon: 022-26-28-18; 022-26-27-95.