Circulara bugetară suplimentară 2022-2024 (APL)

Mie, 22/09/2021 - 10:50 |

Ministerul Finanțelor comunică că, suplimentar la Circulara nr. 06/02-07-18 din 23 august, a remis autorităților publice locale limitele actualizate a transferurilor cu destinație generală pentru anii 2022-2023 și a transferurilor de compensare pentru anul 2022.

Având  în vedere că, la momentul emiterii circularelor menționate, politica bugetar-fiscală pentru anul 2022, încă nu este aprobată, Ministerul Finanțelor va propune includerea în proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2022 a transferurilor de compensare în volum de 224,8 mil. lei, dintre care 164,4 mil. lei pentru bugetele locale de nivelul al doilea și 60,4 mil.lei pentru bugetele locale de nivelul întâi. În acest sens, se va elimina acea diminuare, comparativ cu anul 2021, a mijloacelor primite de la bugetul de stat prin transferuri cu destinație generală.

Suma transferurilor de compensare va fi egală cu (TDG2021+Defalcări IVPF2021+TC2021)-(TDG2022+Defalcări IVPF2022), și vor beneficia acele APL pentru care această diferență este pozitivă.

Circulara poate fi accesată la următorul link https://mf.gov.md/ro/buget/circulara-bugetar%C4%83