Bugetul de stat pentru anul 2022, votat în lectura finală

Lun, 06/12/2021 - 18:00 |

Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022 a fost aprobat, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, în lectură finală. Principalele măsuri de politici aprobate se referă la domeniul de salarizare, ocrotirea sănătății, protecția și asigurarea socială, dezvoltarea regională și locală, precum și mediul de afaceri.

Astfel, potrivit proiectului, în anul viitor, veniturile la bugetul de stat vor constitui 50,1 miliarde lei, în creștere cu 9,2% față de anul curent, cheltuieli în sumă de 62,5 miliarde lei, cu 13,1% mai mult comparativ cu anul 2021, în timp ce deficitul bugetar va constitui 15,1 miliarde lei.

Majorarea veniturilor se datorează, în principal, încasărilor din impozite și taxe.

La capitolul cheltuieli, sunt prevăzute alocări de resurse pentru majorarea ajutorului pentru perioada rece a anului cu 200 lei, compensarea parțială pentru gospodăriile casnice a costurilor facturilor la gaze natural și energie termică, precum și extinderea ariei de acoperire a proiectelor din cadrul Fondului Național de Dezvoltare Regională, precum și creșterea graduală a salariilor angajaților din sectorul bugetar.

Principalele surse de finanțare a bugetului sunt sursele externe (intrări nete din împrumuturi externe pentru suport bugetar și implementarea proiectelor finanțate din surse externe) și sursele interne (emisiunea VMS și mijloace din vânzarea şi privatizarea patrimoniului public). 

Soldul datoriei de stat la 31 decembrie 2022 se estimează la 103,3 miliarde lei, astfel, ponderea datoriei de stat în PIB la sfârșitul anului 2022 nu va depăși 40,4%.

Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2022 a fost elaborat ținând cont de impactul pandemiei de COVID-19, concomitent cu situația de alertă în sectorul energetic, precum și a impactului acestor situații asupra bugetului public național.