Au intrat în vigoare noile condiții de acordare a compensațiilor în cadrul Programului „Prima Casă”

Mie, 29/07/2020 - 08:48 |

Noile condiții de acordare a compensațiilor în cadrul Programului de stat „Prima Casă” au intrat în vigoare și oferă posibilitatea de a beneficia de suport din bugetul de stat la achitarea creditului ipotecar tuturor beneficiarilor Programului.

Astfel, a fost dublată valoarea compensației pentru familiile cu copii. Beneficiarii părinți/tutori/curatori ai unui copil vor beneficia de o compensație în valoare 25% din suma principală a creditului ipotecar. Valoarea compensației pentru familiile/tutorii/curatorii cu 2 copii constituie 50%, iar pentru familiile/tutorii/curatorii cu 3 și mai mulți copii - 100%. De asemenea, a fost majorată valoarea compensației lunare de la 10% la 15% din salariu calculat pentru beneficiarii angajați ai entităților din sectorul privat care își au sediul în mun. Chișinău.

La fel, vor avea dreptul să solicite compensații din bugetul de stat și beneficiarii angajați în sectorul public sau privat ale căror locuințe depășesc suma de 600 mii lei. De asemenea, a fost stabilit mecanismul de acordare a compensațiilor în cuantum de 50% din soldul creditului rămas persoanelor fizice, care au accesat un credit ipotecar până la lansarea Programului de stat ” Prima casă” și întrunesc criteriile de eligibilitate ale Programului.

Totodată, de compensații vor beneficia și persoanele care se încadrează în categoria tinerilor specialiști și activează în mediul rural/urban, cu excepția municipiilor Chișinău și Bălți, inclusiv suburbii. Menționăm că, se compensează 100% din suma principală a creditului în cazul în care locuința procurată este amplasată în localitatea/raionul unde persoana fizică a fost repartizată să activeze.

Reamintim că, anterior a fost majorată limita de vârstă pentru persoanele fizice care pot accede în program de la 45 ani la 50 ani, precum și s-a micșorat cota participației proprii inițiale de la 10% până la minim 5% din prețul de procurare a locuinței. De asemenea, a fost eliminată condiția privind lipsa imobilului sau spațiul locuibil deținut în proprietate nu mai mare de 9 m2 per membru de familie, și acordarea posibilității de a accede în Program  persoanelor fizice care dețin imobil în proprietate, dar intenționează să procure o locuință care depășește ca suprafață proprietatea deținută.

Pentrul anul 2020, în Legea bugetului de stat au fost prevăzute 90 milioane lei pentru implementarea Programului de stat „Prima casă”, dintre care pentru programele de compensare s-au alocat 40 milioane lei.