Anunț privind necesitatea asigurării confidențialității și securității datelor personale în procesul de achiziții publice

Jo, 27/02/2020 - 15:30 |

Ministerul Finanțelor solicită autorităților contractante și operatorilor economici participanți la procedurile de achiziții publice să asigure implementarea măsurilor organizaționale necesare pentru păstrarea regimului de confidențialitate și securitate a datelor personale vizavi de ofertanți în conformitate cu Legea 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Astfel, se are în vedere, ca prin condițiile și criteriile de evaluare, operatorilor economici să nu le fie impusă condiția de a prezenta informația cu caracter personal cu publicarea acesteia pe una din platformele electronice de achiziții.