Anunț cu privire la desfășurarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Vin, 30/09/2022 - 12:03 |

Ministerul Finanţelor anunţă despre organizarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public, care va avea loc pe parcursul perioadei de 11-12 octombrie 2022, în Sala Ministerului Finanțelor de pe strada Pușkin nr. 44, după cum urmează:

 • Grupul nr. 1 – pe data de 11 octombrie, cu începere de la ora 900
 • Grupul nr. 2 – pe data de 11 octombrie, cu începere de la ora 1300
 • Grupul nr. 3 – pe data de 12 octombrie, cu începere de la ora 900
 • Grupul nr. 4 - pe data de 12 octombrie, cu începere de la ora 1300

Lista nominală a participanților la examenul de evaluare pentru fiecare grup este prezentată mai jos.

Examenul de evaluare, cu o durată de 3 ore, se desfășoară în limba de stat în baza unui test-grilă, format din 100 de itemi (subiecte) de evaluare selectate aleatoriu din lista aprobată de Comisia de certificare.  

Examenul de evaluare se consideră promovat în cazul acumulării de către candidat a unui număr de cel puţin 80 de puncte din totalul de 100 de puncte stabilite pentru testul-grilă.

Lista participanților la examenul de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Grupul nr. 1. 
11 octombrie 2022, ora 900

 1. Martînov Anatolie
 2. Moldovanu Tatiana
 3. Doina Aurica
 4. Cernenchi Tatiana
 5. Ciuvaga Dumitru
 6. Dani Inesa
 7. Morari Tudor
 8. Cojocari Nelea
 9. Pîrlog Veaceslav
 10. Șaganovschi Valentina
 11. Ciumac Ludmila
 12. Lungu Natalia
 13. Ciochina Elena

Grupul nr. 2.
11 octombrie 2022, ora 1300

 1. Croitor Natalia
 2. Grinișina Irina
 3. Cebotarescu Cristina
 4. Cecati Svetlana
 5. Gafencu Cristina
 6. Racovița Larisa
 7. Scerbenco Vitalie
 8. Mihai Adela
 9. Popușoi Elena
 10. Stati Dan
 11. Frunza Clavdia
 12. Țîlea Vitalie
 13. Patraman Svetlana

Grupul nr. 3.
12 octombrie 2022, ora 0900

 1. Goncearova Olga
 2. Crușinschi Vladimir
 3. Opinca Tatiana
 4. Munteanu Mircea
 5. Raileanu Corina
 6. Grigoraș Ludmila
 7. Pinzaru Liliana
 8. Ciobanu Dorin
 9. Olișevschi Sergiu
 10. Babuci Petru
 11. Macovei Victoria
 12. Cuzub Iraida
 13. Catîrău Mircea

Grupul nr. 4.
12 octombrie 2022, ora 1300 – susținere repetată

 1. Bocancea Liliana
 2. Cebuc Ecaterina
 3. Ghencea Alexandru
 4. Scutaru Mariana
 5. Tonu Valentina
 6. Diaconu Nadejda

 

Informații adiționale pot fi obținute la numerele de contact: 022-262-818, 022-262-810