Angajații Ministerului Finanțelor, instruiți în domeniul integrităţii și prevenirii corupției în serviciul public

Joi, 13/02/2020 - 17:15 |

Ministerul Finanțelor în parteneriat cu Centrul Național Anticorupție a organizat un curs de instruire pentru angajații instituției cu genericul „Integritatea funcţionarului public”.

Agenda sesiunii de instruire a cuprins următoarele subiecte: integritatea funcţionarului public, cadrul normativ de reglementare a integrităţii funcţionarului public, prevenirea corupţiei în serviciul public, etica funcţionarului public, codul de conduită al funcţionarului public, conflictul de interese în serviciul public, incompatibilităţi şi restricţii.

Precizăm că, obiectivul respectivei activități de instruire constă în promovarea integrității instituționale, combaterea actelor corupționale și a unor eventuale abuzuri, prin educarea continuă în spiritul toleranței zero față de corupție.