Agenția de Soluționare a Contestațiilor a început recepționarea contestațiilor din partea operatorilor economici

Lun, 04/09/2017 - 14:09 |

Din data de 4 septembrie, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor recepționează pentru soluționare contestațiile depuse de către operatorii economici ca urmare a desfășurării procedurilor de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile reglementate de Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

         

Agenția va recepționa contestațiile prin următoarele mijloace:

        - serviciile poștale, la adresa sediului Agenției: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

       - suport de hîrtie la sediul Agenției, cu înregistrarea imediată în secretariat;

       - boxa instalată la intrarea în sediul Agenției de la et.11;

       - electronic, la adresa: contestații@ansc.md (copia scanată a contestației);

       - fax: 022 820-651.

 

Informația utilă pentru formularea contestației, inclusiv formularul standard al contestației, poate fi găsită pe pagina web oficială a Agenției www.ansc.md sau poate fi solicitată la numărul de telefon 022-820 652.