Actualizare la Comunicatul de presă: Certificatul de calificare al auditorului, exclus din categoria actelor permisive

Joi, 26/07/2018 - 09:59 |

În ședința Guvernului din 19 iulie curent, proiectul de modificare legislativă prin care se propunea ca, Certificatul de calificare al auditorului pentru auditul general să fie exclus din lista actelor permisive, a fost retras din Parlament, iar Hotărârea Guvernului nr. 640 din 9 iulie 2018 pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative a fost abrogată.

Documentul necesită a fi reexaminat în contextul unor propuneri pertinente recepționate în procesul de consultare publică a documentului pe platforma parlamentară. Setul de documente va fi înaintat repetat după clarificarea aspectelor menționate.


10 iulie 2018
Certificatul de calificare al auditorului, exclus din categoria actelor permisive

În ședința Guvernului din 4 iulie curent, a fost aprobat un proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative, prin care, Certificatul de calificare al auditorului pentru auditul general a fost exclus din lista actelor permisive eliberate de către autotitățile emitente persoanelor fizice și juridice pentru practicarea activității de întreprinzător. Proiectul urmează să fie discutat și aprobat, și de către Parlament. 

Modificarea legislativă este argumentată prin faptul că  certificatul de calificare al auditorului pentru auditul general nu poate fi atribuit la categoria actelor permisive, deoarece acesta este un document asociat mai mult cu acordarea unui statut de calificare a persoanei, similar avocaţilor şi notarilor, și nu a unui permis regulat de desfăşurare a activităţii de întreprinzător.

Totodată, procedura de obținere a cerificatului în cauză nu poate fi efectuată prin ghișeul unic și respectiv, nu poate fi eliberat prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive.

De menționat este și faptul că, certificate similare se eliberează şi în sectorul justiţiei, dar nu cad sub incidenţa Legii privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător şi respectiv, nu sunt incluse în Nomenclatorul actelor permisive. Prin urmare, este absolut necesară aplicarea aceluiași principiu pentru toate certificatele care stau la baza desfăşurării activităţii profesionale.

De asemenea, în contextul modificării Legii nr. 160 din 22.07.2011 apare necesitatea expunerii în  redacție nouă a art. 19 din Legea nr. 271  din 15.12. 2017, în partea ce ține de modul de reperfectare și eliberare a duplicatului de pe certificatul de calificare al auditorului.

Proiectul de lege va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.