Acordul de Repunere în vigoare a Acordurilor de asistență privind obiectivele de dezvoltare din 2016 între RM și SUA, a fost semnat

Joi, 07/10/2021 - 14:46 |

Astăzi, 7 octombrie 2021, la Chișinău, de către ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, din partea Guvernului Republicii Moldova și directorul misiunii USAID în Moldova, Scott Hocklander, din partea Guvernului SUA, a fost semnat Acordul de Repunere în vigoare a Acordurilor de asistență privind obiectivele de dezvoltare din 2016 între Guvernul Republicii Moldova (RM) și Guvernul Statelor Unite ale Americii (SUA).

În cadrul ceremoniei de semnare, ministrul Finanțelor, dl Budianschi a apreciat că semnarea acestui acord este un moment important pentru a continua inițiativele frumoasa realizate până acum și a dezvolta noi proiecte de susținere a Republicii Moldova în diverse domenii, exprimând, în acest sens, sincere mulțumiri Guvernului SUA”. 

La rândul său, directorul misiunii USAID în Moldova, Scott Hocklander a declarat: „Suntem bucuroși să repunem în vigoare Acordurile privind Obiectivele de Dezvoltare, care reflectă angajamentul și colaborarea continuă dintre Moldova și USAID. În calitate de partener de dezvoltare, conlucrăm cu Moldova pentru a promova obiectivul reciproc de a menține traiectoria Moldovei ca stat european mai competitiv și mai democratic”. 

Scopul Acordului este restabilirea efectelor juridice a Acordului de asistență privind obiectivul de dezvoltare pentru creșterea comerțului și investițiilor în sectoarele cheie (suma grantului alocat - 90,6 mil dolari) și Acordului privind obiectivul de dezvoltare pentru o guvernare democratică mai eficientă și mai responsabilă (suma grantului alocat – 76,9 mil. dolari) din 28 septembrie 2016, expirate în mai-iunie anul curent, precum și prelungirea termenului acestora până la data de 31 decembrie 2025. 

Beneficiarii direcți ai finanțării în baza acestui acord sunt comunitățile rurale, sectorul privat (agricultură, vinificație, IT și turism), tinerii, presa liberă și domeniul justiției.

Necesitatea semnării acestui Acord este justificată de necesitatea utilizării resurselor nevalorificate din cadrul acordurilor respective în sumă de 72,6 mil. dolari, dintre care 27,62 mil. în cadrul Acordului de asistență pentru creșterea comerțului și investițiilor în sectoarele cheie și 45 mil. dolari în cadrul Acordului pentru o guvernare democratică mai eficientă și mai responsabilă. 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia. 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării respectivului Acordul a fost aprobat în cadrul ședinței de Guvern din 30 septembrie 2021.