55,5% din cheltuielile bugetul de stat pentru anul 2022 reprezintă transferurile către alte bugete

Mie, 31/05/2023 - 14:09 |

31 mai 2023, Chișinău – În cadrul ședinței de astăzi, Guvernul a aprobat Raportul privind executarea bugetului de stat în anul 2022. Raportul conține informații cu privire la executarea bugetului public național, precum și a bugetului de stat la venituri, cheltuieli, deficit și surse de finanțare a acestuia, datoria de stat și soldul bugetar.

Potrivit raportului, în anul 2022 la bugetul de stat, au fost acumulate venituri în sumă de 59,2 miliarde de lei, cu 9,9 miliarde de lei mai mult față de prevederi. Cheltuielile au constituit 68,6 miliarde de lei, cu 14,5 miliarde de lei (26,7%) sub nivelul prevederilor anuale. Deficitul a fost executat în sumă de 9,3 miliarde de lei, față de volumul prevăzut în sumă de 14,6 miliarde de lei.

Din totalul cheltuielilor bugetului de stat, cca 44,5% sunt cheltuieli pentru programe și servicii finanțate de la bugetul de stat, iar 55,5% (38,1 miliarde de lei) reprezintă transferurile către alte bugete: bugetele locale, BASS și FAOAM.

În anul 2022 în bugetul de stat au fost debursate granturi pentru suport bugetar în sumă de 3,8 miliarde de lei și împrumuturi - 8,9 miliarde de lei.

Resursele primite din partea partenerilor externi, de rând cu resursele generale ale bugetului de stat, au fost direcționate pentru finanțarea cheltuielilor bugetare, inclusiv cele generate de crize, precum:

- compensarea diferenței de preț în factură pentru consumul gazelor/energiei consumatorilor casnici, ajutor pentru perioada rece persoanelor vulnerabile și limitarea creșterii prețurilor la lemne – cca 3,7 miliarde de lei

- sporirea capacității de cumpărare a gazelor natural și energiei electrice de către SA Energocom – 9,3 miliarde lei
- achitarea salariilor din bugetul de stat – 9 miliarde de lei
- gestionarea crizei refugiaților – 469 milioane de lei
 - reparația și modernizarea drumurilor ce a permis realizarea lucrărilor de întreținere a circa 5900 km de drumuri naționale și alte lucrări – 3 miliarde de lei
- subvenționarea investițiilor în agricultură – 1,7 miliarde de lei
- susținerea dezvoltării IMM-urilor, prin diferite programe implementate de ODA – 346 milioane de lei
- implementarea proiectelor de aprovizionare cu apă și canalizare, amenajare, iluminare stradală etc – 560 milioane de lei ș.a.

Pentru a menține puterea de cumpărare a populației din bugetul de stat au fost acordate: o plată unică cu cartcter exceptional în mărime de 3000 lei pentru susținerea angajaților din instituțiile bugetare – 437 milioane de lei și o plată unică în mprime de 1500 lei pentru beneficiarii de pensii și alocații sociale, al căror cuantum nu depășește 5000 de lei – 1 miliard de lei.

Datoria de stat s-a încadrat în limitele stabilite prin legea bugetului de stat 2022 și, la situația din 31 decembrie 2022, a constituit 94,7 miliarde de lei (34,7% din PIB), înregistrând o creștere de 2,6 p.p față de situația de la sfârșitul anului 2021.

Anul 2022 a fost marcat de criza energetică, cea a refugiaților și de criza economică pe fundalul inflației accelerate. Pentru a atenua efectele negative generate de aceste crize, Guvernul a instituit măsurile de susținere, care au avut menirea să amelioreze situația atât a agenților economici, cât și a consumatorilor casnici.

Pentru susținerea acestor măsuri, în anul 2022, au fost adoptate trei modificări la legea bugetului de stat.