În Republica Moldova se va desfășura concursul de proiecte inovaționale în domeniul achizițiilor publice Open Contracting Innovation Challenge

Mie, 12/05/2021 - 15:02 |

Procedura de aplicare la concurs a fost lansată. Propunerile pot fi depuse până la data de 15 mai curent și trebuie să fie bazate pe date deschise, care ulterior vor contribuie ca achizițiile publice din Republica Moldova să devină mai transparente, eficiente și corecte.

Concursul se va desfășura în Republica Moldova, Kazakhstan și Kyrgyzstan. Trei echipe din Republica Moldova, care vor trece în etapa finală a concursului, vor primi câte 5 mii dolari și vor beneficia de suport pentru dezvoltarea proiectului din partea experților. Apoi, membrii juriului vor stabili echipa învingătoare, care va primi 15 mii dolari. În Republica Moldova concursul se va desfășura cu suportul Ministerului Finanțelor în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică.

Cererile de aplicare la concurs pot fi depuse pe site-ul concursului. La fel, pe site, găsiți și condițiile de participare la concurs. Informații importante și actuale despre concurs vor fi publicate pe pagina de Facebook a evenimentului.

Ce înseamnă Open Contracting Innovation Challenge?

Concursul este organizat de către rețeaua internațională Open Contracting Partnership, care se ocupă cu reformarea achizițiilor publice și deschiderea datelor aferente contractelor de achiziții, în întreaga lume. În domeniul achizițiilor publice există cele mai mari riscuri de corupție legate de finanțele publice.

Sarcina Open Contracting Innovation Challenge este să sprijine elaborarea instrumentelor în baza datelor deschise privind achizițiile publice pentru o utilizare mai eficientă, corentă și echitabilă a fondurilor publice.

Cine poate participa la concurs?

Sunt invitați să aplice la concurs jurnaliști care operează cu date deschise, specialiști în civic tech, entuziaști în domeniul datelor deschise, activiști civici ș.a. Se recomandă ca din echipă să facă parte experți în domeniul achizițiilor publice, advocacy dar și experți tehnici și IT. La necesitate, organizatorii vor oferi sprijin pentru a atrage experți tehnici potriviți în echipe. Participanții trebuie să fie pregătiți pentru a acorda timp suficient și efort proiectelor și să participe la activități pe parcursul celor șapte luni.

Ce tip de proiecte pot fi aplicate la concurs?

Propunerile de proiect trebuie să cuprindă soluții, capabile să facă achizițiile publice din Republica Moldova mult mai transparente și corecte. Ideile propuse trebuie să contribuie la soluționarea problemelor cu care se confruntă societatea.

Direcții prioritare 

Instrumente pentru efectuarea monitorizării achizițiilor pentru instituțiile media, jurnaliști și ONG-uri;

Identificarea și prevenirea fraudei și corupției;

Simplificarea realizării studiilor de piață și participarea activă la achiziții publice a mediului de afaceri;

Suport pentru autoritățile publice pentru a asigura coraportul dintre preț și calitate la achiziții;

Consolidarea capacităților funcționarilor publici responsabili de achiziții publice.

Credem că voi sunteți cei care cunoașteți cel mai bine problemele care trebuie, prioritar, soluționate în țara voastră, și vom fi bucuroși să susținem proiectele ambiționase în care vor fi utilizate datele deschise privind achizițiile publice, care vor soluționa problemele existente, inclusiv și în alte direcții.

O condiție obligatorie este ca proiectele să conțină date deschise privind achizițiile publice. Se recomandă utilizarea API-ul sistemului de achiziții publice din Moldova – Mtender.  Candidații, la fel, pot utiliza și alte surse de informare pentru a-și îmbunătăți proiectele.

Cum să participați la Open Contracting Innovation Challenge?

Depuneți o cerere care să conțină ideea proiectului, completând formularul de aplicare, până la data de 15 mai 2021. Toate cererile vor fi analizate pentru a ne asigura că corespund criteriilor de selecție.

Cum se va desfășura competiția?

Toate echipele care vor corespunde criteriilor de selecție, trec în prima etapă a concursului. Participanții vor fi anunțați pe data de 21 mai 2021.

În prima etapă (21 mai – 25 iunie) participanții vor participa la master class-uri, pentru a-și îmbunătăți formularele de aplicare și a pregăti o prezentare scurtă despre proiect. Până la data de 24 iunie vor fi anunțate trei cele mai puternice echipe din Moldova, finaliștii Open Data Innovation Challenge. 

În cea de-a doua etapă (25 iunie – 10 septembrie) finaliștii vor primi asistență și suport din partea mentorilor și experților. Timp de trei luni echipele trebuie să elaboreze Produse Minim Viabile (MVP) și să înceapă implementarea instrumentelor create. Membrii juriului vot stabili echipa învingătoare din Republica Moldova, care va primi suport financiar în sumă de 15 mii dolari pentru implementarea instrumentelor create.

La etapa de realizare (10 septembrie – 15 decembrie) învingătorul concursului va primi suport pentru promovarea proiectului.

Mai multe detalii despre concurs găsiți la următorul link https://challenge.open-contracting.org/