În atenția conducătorilor entităţilor publice – declarația de răspundere managerială pentru anul 2021 urmează a fi emisă până la 1 martie 2022

Lun, 17/01/2022 - 15:13 |

Ministerul Finanțelor informează conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional despre obligația de emitere și publicare pe pagina web a declarației de răspundere managerială pentru anul precedent. Declarația se emite în baza rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial, exercițiu efectuat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 4 din 09.01.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 13-21, art. 110).

Notă: Obligativitatea emiterii și publicării declarației este stabilită prin art. 16 din Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern. Declaraţia de răspundere managerială este emisă prin asumarea răspunderii manageriale şi are drept temei informaţii şi constatări consemnate în Raportul anual (consolidat) privind controlul intern managerial, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.

Mai multe detalii şi informaţii privind organizarea unor sisteme eficiente de control intern managerial găsiţi aici, precum și contactând Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor