În atenția candidaților care au depus dosarele de participare la concursul pentru ocuparea funcției de Director al Agenției Achiziții Publice

Vin, 22/03/2024 - 19:23 |

Ministerul Finanțelor comunică că, în conformitate cu Decretul nr. 1379-IX din 21 martie 2024 al Președintelui Republicii Moldova (publicat în nr. 111 al Monitorului Oficial din 22 martie 2024), prin care a fost promulgată Legea cu privire la modificarea unor acte normative (actualizarea cadrului normativ aferent managementului resurselor umane), funcția de director al unei autorități publice, aflate în subordinea ministerului, a obținut statutul de funcție de demnitate publică. 

Astfel, directorul autorității din subordinea ministerului va fi numit și eliberat din funcție de către Guvern, la propunerea ministrului finanțelor.

Prin urmare, în legătură cu punerea în aplicare a prevederilor noi ale cadrului legislativ, concursul anunțat de Ministerul Finanțelor pentru ocuparea funcției de director al Agenției Achiziții Publice este anulat.