Atelier de lucru

Vin, 05/04/2019 - 20:27 |

Astăzi la Ministerul Finanțelor a avut loc o ședință în cadrul căreia au fost puse în discuție aspecte aferente sistemului informațional de achiziții publice electronice MTender. La ședință au participat reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, Centrului de Tehnnologii Informaționale în Finanțe, Centrului pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate, Agenției Achiziții Publice, unor organizații neguvernamentale, precum și a unor platforme de achiziții publice. În cadrul discuției, Secretarul general de stat al Ministerului Finanțelor, Gabriela Cuneva a...
Română
Vin, 01/03/2019 - 18:34 |

Astăzi, la Ministerul Finanțelor a avut loc o ședință a Grupului de lucru responsabil de cadrul macroeconomic, politica fiscală și cadrul resurselor, în contextul lansării exercițiului CBTM 2020-2022. La ședință au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Biroului Național de Statistică, Băncii Naționale a Moldovei și Casei Naționale de Asigurari Sociale. În debutul şedinţei, Ion Chicu, Ministrul Finanţelor a accentuat că întrunirile în acest format sunt foarte importante pentru a pune în...
Română
Vin, 07/12/2018 - 13:00 |

Ministerul Finanţelor a desfăşurat joi, 06 decembrie curent, cea de-a patra şedinţă comună de lucru organizată cu participarea conducătorilor direcţiilor de finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale şi şefilor Trezoreriilor regionale. În cadrul şedinţei, participanţii au pus în discuţie un şir de subiecte actuale de o importanţă majoră, inclusiv ce ţin de închiderea anului bugetar 2018. O atenţie sporită a fost acordată procesului de implementare a Legii nr. 270 din 23 noiembrie cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. În acest context, secretarul general de...
Română
Mie, 14/02/2018 - 15:37 |

Ministerul Finanțelor a organizat un atelier de lucru cu genericul „Dificultăți în implementarea practică a Standardelor naționale de audit intern”. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 13-14 februarie, cu participarea a peste 20 de conducători ai subdiviziunilor specializate din cadrul autorităților publice centrale, locale, CNAM și CNAS. Experții proiectului Twinning „Suport în dezvoltarea unui mediu eficace de control intern și audit intern în sectorul public al RM” au prezentat o analiză a situației curente și schimbările care trebuie făcute în acest domeniu. Pe parcursul a două sesiuni...
Română
Mie, 07/02/2018 - 08:52 |

Reprezentanții Ministerului Finanțelor și conducătorii subdiviziunilor de audit intern din sectorul public s-au reunit în ședință de lucru pentru a discuta Programul de dezvoltare a controlului financiar public intern (CFPI) pentru anii 2018-2020, inclusiv modalitatea de raportare a activităţii de audit intern. Programul a fost elaborat în scopul consolidării gestionării finanţelor publice pe baza principiilor bunei guvernări. Potrivit documentului, subdiviziunile de audit intern din sectorul public vor fi implicate în realizarea măsurilor stabilite în Planul de acțiuni aferent Programului...
Română
Vin, 23/06/2017 - 13:08 |

La 22 iunie, curent, Ministerul Finanţelor a organizat un atelier de consultări publice cu tematica “Relevanţa şi posibilul rol al Consiliului bugetar-fiscal în Republica Moldova”. În cadrul atelierului, moderat de dna Veronica Ursu, Secretar de Stat, au fost prezentate şi puse în discuţie posibilele opţiuni de instituire a unui Consiliu bugetar-fiscal în Republica Moldova, domeniul de activitate, modul de organizare şi funcţionare a acestuia. Consiliul bugetar-fiscal reprezintă, în esenţă, o instituţie permanentă, menită să evalueze în mod public şi independent politicile, planurile şi...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Atelier de lucru