Ministerul Finanțelor a desfășurat consultări în cadrul grupurilor de lucru pentru identificarea oportunităților de finanțare în cadrul Programului Interreg NEXT România - Republica Moldova 2021-2027

Vin, 15/10/2021 - 14:52 |

În perioada 12 – 13 octombrie 2021, Ministerul Finanțelor în calitate de Autoritate Națională pentru Programele de cooperare transfrontalieră și transnațională de comun cu Oficiul Antenă a Secretariatului Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România - Republica Moldova a organizat ședințele grupurilor de lucru tematice pentru viitorul Program Interreg NEXT România - Republica Moldova 2021 - 2027. 

Ședințele au fost desfășurate în cadrul a 3 Grupuri de lucru, conform următoarelor obiective:

1. Obiectivul de Politică 2 (PO2) „O tranziție mai ecologică, cu emisii reduse de carbon, către o economie netă fără emisii de carbon și o Europă rezistentă și vecinătatea sa prin promovarea unei tranziții energetice curate și corecte, investiții verzi și albastre, economia circulară, atenuarea schimbărilor climatice și adaptare, prevenire și gestionare a riscurilor”;

2. Obiectivul de politică 4 (PO4) „O Europă mai socială și vecinătatea ei”;

3. Obiectivul Specific Interreg ISO1 „O mai bună guvernanță a cooperării pentru Europa și vecinătatea ei” și Obiectivul Specific Interreg ISO2 „O Europă mai sigură și vecinătatea ei”.

Grupurile de lucru au înaintat propuneri privind tipurile de acțiuni ce ar putea fi finanțate în cadrul obiectivelor specifice ale Programului, au estimat cheltuielile aproximative ale intervențiilor propuse și au identificat entitățile implementatoare eligibile și principalele grupuri țintă afectate pozitiv de activitățile care urmează a fi finanțate de Comisia Europeană în cadrul Programului Interreg NEXT România - Republica Moldova 2021 – 2027.

Prioritățile/ideile colectate de la participanți urmează a fi rezumate și transmise Autorității de Management (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din România), pentru formularea Strategiei viitorului Program care va fi disponibilă pentru consultare publică, estimativ în lunile decembrie 2021 – ianuarie 2022.

Participanții în cadrul grupurilor de lucru au fost identificați pe 2 căi: desemnări oficiale ale autorităților publice centrale și locale, dar și înregistrarea conform apelului public anunțat de Ministerul Finanțelor la 01.10.2021. Astfel, în fiecare grup de lucru au participat aproximativ 30-40 reprezentanți ai Autorităților Publice Centrale și Locale, instituții publice, mediul academic, societatea civilă, etc.

Conform calendarului indicativ al procesului de programare, aprobarea de către țările participante a strategiei programului se estimează pentru luna februarie 2022 cu aprobarea de către Comisia Europeană în vara anului 2022. Totodată primul apel de propuneri de proiecte se planifică a fi lansat în toamna anului 2022.

Direcția Asistență Externă