Atelier de lucru

Vin, 24/11/2023 - 07:56 |

Ministrul Finanțelor Petru Rotaru se va afla, astăzi, într-o vizită de lucru în raionul Edineț. Inițial, oficialul va avea o întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale din regiune. Ulterior, ministrul se va întâlni cu agenții economici din raionul Edineț pentru a-i informa despre politicile elaborate de minister și obiectivele pe viitor ce țin de domeniul de business. De asemenea, ministrul finanțelor va avea o ședință și cu angajații Direcției deservire fiscală și ai Direcției teritoriale inspectare financiară din Edineț, instituții din subordinea Ministerului Finanțelor, cu...
Română
Mie, 01/11/2023 - 14:19 |

O misiune de evaluare a cadrului bugetar al ODD (Obiective de Dezvoltare Durabilă) în Moldova, formată din experți ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), se desfășoară în perioada 31 octombrie - 02 noiembrie 2023, la Ministerul Finanțelor. Agenda include ședințe de lucru cu conducătorii subdiviziunilor precum și un exercițiu de diagnosticare a sistemului actual și a fezabilității/disponibilității de a emite obligațiuni verzi, inclusiv revizuirea condițiilor prealabile pentru emiterea acestora. “Misiunea experților PNUD este una importantă pentru Ministerul Finanțelor,...
Română
Mie, 01/11/2023 - 08:50 |

Având în vedere aprobarea Planului Național de Acțiuni pentru Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană 2024-2027 (PNA) în şedinţa de Guvern din 27 octombrie curent, și necesitatea definitivării Planului de acțiuni, conform capitolelor de competență, Ministerul Finanțelor a organizat ședințele grupurilor de lucru nr. 32 „Control financiar” și nr. 5 „Achiziții Publice”, prezidate de secretarul de stat Vladimir Arachelov. Ședințele au fost convocate în vederea examinării a capitolelor din gestiune, în special ceea ce ține de termenul de realizare, instituții responsabile, eventuale...
Română
Lun, 30/10/2023 - 14:59 |

Ministerul Finanțelor a fost organizată o ședință de lucru în format extins, cu participarea reprezentanților sindicatelor și patronatelor din Moldova, a asociațiilor de business, a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și a Agenției Proprietății Publice, subiectul căreia a fost reexaminarea cuantumului salariului minim pe tară – impact și perspective pe termen mediu și lung. În special, discuțiile s-au axat pe necesitatea majorării salariului minim garantat în scopul susținerii angajaților cu venituri mici, inclusiv asigurarea în acest...
Română
Jo, 26/10/2023 - 10:19 |

În contextul etapei a II-a de evaluare privind schimbul de informații la solicitare o echipă de evaluatori ai Secretariatului Forumului Global al OCDE efectuează, în perioada 24-26 octombrie 2023, o vizită de lucru în scopul evaluării implementării practice a prevederilor legale. În debutul sesiunii de deschidere, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, dna Olga Golban, a menționat că acest exercițiu este foarte important, atât pentru Ministerul Finanțelor, cât și pentru Serviciul Fiscal de Stat. “Acest exercițiu a fost inițiat în momentul când Republica Moldova a devenit pe deplin...
Română
Mie, 25/10/2023 - 19:10 |

Stadiul actual al cooperării și perspectivele de impulsionare a parteneriatului dintre Ministerul Finanțelor și Centrul de Excelență în Finanțe (CEF) din Slovenia au fost discutate în cadrul întrevederii ministrului finanțelor Petru Rotaru cu directoarea CEF, Jana Repanšek. Părțile au făcut o retrospectivă a activităților desfășurate în comun până acum și au discutat despre oportunitatea cooperării pe dimensiunea de instruire și dezvoltare a capacităților instituționale privind managementul finanțelor publice. În cadrul discuțiilor, ministrul Rotaru a mulțumit reprezentanților CEF pentru...
Română
Vin, 20/10/2023 - 09:18 |

Ministrul Finanțelor Petru Rotaru a desfășurat o vizită de lucru la Serviciul Vamal cu participarea conducerii, a șefilor subdiviziunilor Aparatului Central, a Birourilor Vamale și șefii posturilor vamale de frontieră. La ședință a participat și Înaltul Consilierul UE în domeniul politicii vamale și fiscale, Rosario De Blasio. Subiectele de pe agenda întrevederii au vizat acumulările la buget pentru anul 2023, elaborarea și aprobarea cadrului normativ secundar și terțiar în vederea implementării noului Cod vamal, precum și măsurile întreprinse pentru decongestionarea traficului la frontiere...
Română
Mie, 27/09/2023 - 22:10 |

Având în vedere că Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2023-2030 va servi drept punct de referință pentru angajamentul Republicii Moldova de a asigura o bună guvernanță și o bună gestiune financiară, și urmărind obiectivul Ministerului Finanțelor de a informa și a comunica cu subiecții pe care îi vizează acest proces, Ministerul Finanțelor a lansat discuții pe subiectul implementării Strategiei ce vizează cele șapte componente ale acesteia, care se vor realiza printr-o serie de ateliere de lucru. Astfel, pe 26 septembrie, împreună cu Misiunea Înalților Consilieri ai...
Română
Vin, 15/09/2023 - 08:33 |

Evaluarea procesului de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul autorităților publice a fost subiectul unei ședințe de lucru organizate cu ocazia demarării misiunii de audit intern orizontal, exercițiu realizat al doilea an consecutiv la inițiativa Ministerului Finanțelor. La eveniment au participat peste 40 de auditori interni din cadrul a 30 de autorități publice de nivel central și local. Scopul ședinței a fost de a facilita conlucrarea și schimbul de experiență între echipele de audit intern ale autorităților publice, asigurând interacțiunea și ghidarea metodologică a acestora...
Română
Marți, 12/09/2023 - 13:07 |

Un grup de reprezentanți din cadrul Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat (SFS), implicați în procesul de armonizare a cadrului normativ național, vor prelua experiența României, în ceea ce privește procesul de transpunere a legislației UE privitor la TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată). Pe parcursul a trei săptămâni, dna Adriana Nuțu, consilier superior în cadrul Direcției de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice din România va oferi o expertiză privitor la etapele transpunerii legislației UE, urmând să aibă o serie de...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Atelier de lucru