Vizită de Lucru a secretarului de stat Vladimir Arachelov în Telenești

Marți, 26/03/2024 - 19:28 |

26 martie 2024, Chișinău -  Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Vladimir Arachelov, a efectuat o vizită de lucru la Telenești. Programul a inclus o ședință cu conducerea raionului, reprezentanți ai Direcției Finanțe, primari, contabilii șefi din cadrul autorităților publice locale de nivelul I și II și reprezentanți ai Direcției Deservire Fiscală.

În cadrul dialogului au fost abordate prioritățile Ministerului Finanțelor pentru anul curent, cu accent pe procesul de integrare europeană, implementarea legii finanțelor publice și responsabilității fiscale, precum și majorarea resurselor financiare ale APL.

De asemenea, au fost abordate problemele cu care se confruntă autoritățile locale și soluțiile necesare pentru îmbunătățirea sistemului de gestionare eficientă a resurselor în procesul de implementare a politicilor.

Domnul Arachelov a apreciat eforturile APL în implementarea politicilor salariale, bugetare și fiscale, raportate la specificul de activitate a administrației publice locale.

Vizitele de lucru ale reprezentanților Ministerului Finanțelor în teritoriu sunt organizate sistematic și reprezintă un angajament al instituției de promovare a transparenței și cooperării eficiente cu autoritățile publice locale.