Verificarea în regim on-line a stării dosarului depus în cadrul Programului de stat „Prima casă”

Jo, 21/03/2019 - 14:50 |

Persoanele care solicită acordarea unui credit ipotecar în cadrul Programului de stat „Prima Casă” pot afla în regim on-line statutul dosarului lor. Acest lucru a devenit posibil după ce Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a lansat o aplicație tehnică care permite acest lucru.

Informațiile despre starea dosarului pot fi accesate aici: https://odimm.md/ro/proiecte/primacasa/192.html