Un nou pas spre simplificarea procesului de raportare fiscală pentru agenții economici

Mar, 12/02/2019 - 10:17 |

Raportarea fiscală prin formularul IPC18 a fost simplificată esențial. Aceasta va permite reducerea costurilor și presiunii administrative asupra agenților economici. Simplificarea s-a realizat în urma adoptării de către Cabinetul de miniștri a proiectul Hotărîrii de Guvern ce vizează aprobarea prin asumare de răspundere a proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative, la data de 11.02.2019. Astfel, proiectul în esență are ca scop eliminarea obligației de prezentare a formularului IPC18 pentru agenții economici care nu au angajați și nu înregistrează plăți la buget. 

De menționat că, actualmente agenții economici menționați supra depun declarațiile respective pe suport de hîrtie lunar, astfel, înregistrînd costuri suplimentare prin deplasarea la subdiviziunea teritorială a Serviciului Fiscal de Stat. 

În același timp, în vederea organizării eficiente a procesului de raportare și diminuarea erorilor admise în informația prezentată, a fost stabilit termenul de 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal pentru prezentarea informației către Serviciul Fiscal de Stat aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale. Or, actualmente agenții economici sunt obligați să prezinte informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale la data emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului, ordinului de acordare a concediului paternal, ordinului de eliberare din câmpul muncii, fiind o povară administrativă majoră asupra contribuabilului, în special pentru contribuabilii mari, care înregistrează frecvent modificarea raporturilor de muncă.

Totodată, urmează a fi unificată informația ce ține de raporturile de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale, eliminându-se dublarea datelor prezentate de către angajatori, precum și diminuarea costurilor suportate atât de angajatori, cât și de organele responsabile pentru procesarea și administrarea informațiilor respective.

De asemenea, au fost aprobate modificările la articolul 330 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008, prin care au fost diminuate amenzile pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de lege de către respondenți privind prezentarea datelor statistice.