Un atelier de lucru pentru dealerii primari din Republica Moldova a fost organizat la Ministerul Finanțelor

Lun, 11/06/2018 - 09:46 |

Perspectivele dezvoltării  pieței valorilor mobiliare de stat  (VMS) în Moldova și rolul dealerilor primari în dezvoltarea acesteia a constituit subiectul primar abordat în cadrul seminarului. Una dintre sesiunile de instruire a fost susținută de reprezentanții Bloomberg și a fost dedicată platformei electronice de tranzacționare EBND (eBond) pentru realizarea tranzacțiilor cu VMS de către dealerii primari pe piața secundară.

La fel, în cadrul trainingului s-a menționat despre avantajele unei piețe a VMS mai lichide și active, modalități de îmbunătățire a situației existente, rolul dealerilor primari și cum poate fi îmbunătățită comunicarea între Ministerul Finanțelor și participanții pe piață pentru a atinge interesul comun în scopul dezvoltării pieței VMS în Republica Moldova.

Totodată, au fost puse în discuție și noile provocări pentru dealerii primari pe piața VMS, atât primară cât și cea secundară, prin prisma revizuirii drepturilor și obligațiilor acestora prin modificarea și completarea Regulamentului nr.96 din 17.05.2013 cu privire la plasarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat.

Seminarul a fost organizat de către Ministerul Finanțelor cu suportul asistenței tehnice oferite de Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea politicii managementului în domeniul finanțelor publice, în perioada 04- 08 iunie curent. La atelier au participat reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Băncii Naționale a Moldovei, Bloomberg și băncilor licențiate.